Primăria Azuga județul Prahova

Hotărâri de consiliu (2019)

22/10/2019 HCL 124/01.10.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 500 mp, situat in or. Azuga, la baza partiei Sorica , cu destinatia amplasare banda transportoare si activitati de tubing, pe o

22/10/2019 HCL 123/01.10.2019 impuiternicire expresa a dlui Ivascu Mihai Claudiu pentru semnare contract credit si acte adiacente credit CEC BANK S.A.

22/10/2019 HCL 129/16.10.2019 privind aprobare documentatii licitatii inchiriere terenuri

22/10/2019 HCL 128/16.10.2019 aprobare SF" Instalatie de transport de cablu tip telescaun Sorica, oras Azuga

21/10/2019 HCL 127/14.10.2019 privind imputernicirea Primarului orasului azuga pentru semnarea acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita si Consiliul Local oras Azuga, operator Regional S.C. Hidro Prahova

21/10/2019 HCL 126/14.10.2019 privind aprobarea preturilor minime de vanzare/pornire licitatie a unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Azuga

21/10/2019 HCL 125/14.10.2019 PRIVIND APROBARE RAPOARTEEVALUARE

15/10/2019 HCL 122/30.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

14/10/2019 HCL nr. 121/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

14/10/2019 HCL 120/30.09.2019 aprobarea raportului de evaluare intocmit de expert evaluator PFA Faliboga Cristian Alin pentru concesionarea terenului in suprafata de 21 mp, lot 25, str. Valea Azugii, nr. 2, nr. cadastral 22283

14/10/2019 HCL nr. 119/30.09.2019 privind inscrierea cu drept locativ in contractul de inchiriere nr. 10127/2019, titular Dumitru Constantin, a fratelui sau Dumitru Ionut Gabriel, spatiu locativ situat in str. Umbroasa nr. 7, oras Azuga

14/10/2019 HCL nr. 118/30.09.2019 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9402/2017 din titular Vagner Gabriel-Iohan, decedat, in titular Oglice ( fosta Vagner) Mihaela-Valentina, membru cu drept locativ in contractul rubricat, spatiu locativ situat in s

14/10/2019 HCL nr. 117/30.09.2019 privind aprobare esalonare plata pret vanzare teren in suprafata de 293mp, situat in str. Parcului, nr. 57(lot17), numar cadastral 20575, de 85232,10 lei, din care 13608,49 lei TVA

14/10/2019 HCL nr. 116/30.09.2019

14/10/2019 HCL nr. 115/30.09.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii a doua loturi de teren apartinand domeniului privat al or. Azuga, in suprafata de 500 mp fiecare: lot 2 si lot 3, situate in zona Cazacu, or. Azuga, in

14/10/2019 HCL nr. 114/30.09.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros in favoarea S.C. Compania Romprest Service S.A.

14/10/2019 HCL nr. 113/30.09.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

14/10/2019 HCL nr. 112/30.09.2019 privind stabilirea functiilor publice, modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului or. Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga

10/09/2019 HCL nr. 111/30.08.2019 privind modificarea contributiei proprii pentru proiectul " Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in or. Azuga, jud. Prahova- lot 2"

10/09/2019 HCL nr. 110/30.08.2019 privind desemnarea a 3 reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Az

10/09/2019 HCL 109/30.08.2019 privind desemnare reprezentant Consiliul Local oras Azuga in vederea constituirii Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii ( C.E.A.C.) din cadru Liceului Teoretic Azuga

10/09/2019 HCL 108/30.08.2019 privind aprobarea indicatori tehnico-economici

10/09/2019 HCL 107/30.09.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 60 mp situat in str. Muncii nr. 29, T14, P271

10/09/2019 HCL 106/30.08.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 147 mp, situat in or. Azuga, str. Baiului, nr. 2, T14, P272,

10/09/2019 HCL 105/30.08.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

09/09/2019 HCL nr. 104/13.08.2019 privind aprobarea proiectului " Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in oras Azuga, jud. Prahova-Lot 2"

09/09/2019 HCL nr. 103/13.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Modernizare strazi in oras Azuga, jud. Prahova-Lot 2"

29/08/2019 HCL 102/08.08.2019 privind modificarea listei de investitii prin introducerea obiectivului ,, DALI+EXPERTIZA TEHNICA REABILITARE SWI CONSILODARE POD STR. AMURGULUI, PARAUL AZUGA,,

29/08/2019 HCL 101/08.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI - IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA- LOT 1

29/08/2019 HCL 100/08.08.2019 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire Locuinte Sociale si Amenajare spatiu Ambiental oras Azuga, jud. Prahova

13/08/2019 HCL 99/31.07.2019 privind incheierea unui parteneriat cu S.C. Mihai Traistariu S.R.L. pentru organizarea Concursului National de Talente " Festivalul Festivalurilor " in perioada 3-4 august 2019 in Parcului Ecaterina Teodoroiu, oras Azuga

13/08/2019 HCL nr. 98/31.07.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei dlui Cazacu Nicolae Dorin

13/08/2019 HCL nr. 97/31.07.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii terenului in suprafata de 21 mp, situat in or. Azuga, str. Independentei f.n., cu destinatia cultura-gradina, pe o perioada de 5 ani

13/08/2019 HCL 96/31.07.2019 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

13/08/2019 HCL nr. 95/31.07.2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Azuga in Comisia de concurs/solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului de director financiar contabil in cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

13/08/2019 HCL 94/ 31.07.2019 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Cerbului nr. 30, bl. E5, titularului contractului de inchiriere nr. 9887/2017- dlui Nicorescu Constantin

13/08/2019 HCL 93/31.07.2019 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Prahovei, nr. 24 titularului contractului de inchiriere nr. 9403/2017 - dl. Caruceriu Dragomir

13/08/2019 HCL 92/31.07.2019 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei or. Azuga, pentru perioada ianuarie- iunie 2019

13/08/2019 HCL 91/31.07.2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Azuga in domeniul privat al orasului Azuga a mijlocului fix " magazie PSC" 1060, in valoare de 8787,69 lei, numar cadastral 22117-C15

13/08/2019 HCL 90/31.07.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 5017/1998

13/08/2019 HCL 89/31.07.2019 privind evidentierea in domeniul public al orasului Azuga a strazii " Dr. Meghia Gheorghe" care incepe din DN 1(str. Victoriei) si se termina la nr. cadastral 20979, cu o lungime de 436 m si o latime de 12 m, in suprafata totala de 6243

12/08/2019 HCL 88/31.07.2019 privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata 755 mp situat in orasul Azuga, str. Parcului f.n. ,T13, P CC 267

12/08/2019 HCL 87/31.07.2019 privind aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 293 mp, situat in str. Parcului 57 ( lot 17), numar cadastral 20575 ( fost 10293) de 71623,61 lei, fata TVA

12/08/2019 HCL 86/31.07.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.06.2019

12/08/2019 HCL 102/08.08.2019

12/08/2019 HCL 101/08.08.2019

12/08/2019 HCL nr. 100/08.08.2019

05/08/2019 HCL. nr. 85/16.07.2019

05/08/2019 hcl NR. 84/16.07.2019 privind darea in administrare cu drept de construire , catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. a suprafetelor de teren necesare montarii si instalarii unei instalatii de transport pe cablu tip Telescaun la partia Sorica

10/07/2019 HCL nr. 83/04.07.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Locala al orasului Azuga in Comisiile de concurs/solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea posturilor de director medical si director financiar contabil in cadrul Spitalului de Orto

08/07/2019 HCL nr. 82/26.06.2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al or. Azuga in calitate de membrii in comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru Servicii de acordare credit

08/07/2019 HCL nr. 81/26.06.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

08/07/2019 HCL nr. 80/26.06.2019 privind aprobare rapoarte de evaluare

08/07/2019 HCL nr.79/26.06.2019 privind prelungirea contractelor de inchiriere avand ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, situate in bl. cu 9 apartamente din str. Victoriei, nr. 48, oras Azuga

08/07/2019 HCL nr. 78/26.06.2019 privind aprobarea vanzarii terenului apartinend domeniului privat al or. Azuga in suprafata de 293 mp, situat in or. Azuga, str. Parcului, nr. 57

08/07/2019 HCL nr. 77/13.06.2019 privind acordarea unor premii elevilor din cadrul Liceului Teoretic Azuga care au obtinut rezultate deosebite la concursuri si olimpiade judetene si nationale in anul scolar 2018-2019

08/07/2019 HCL nr. 76/13.06.2019 privind numirea a doi administratori provizorii neexecutivi in Consiliul de Administratie al S.C. SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA S.R.L.

08/07/2019 HCL 75/13.06.2019 privind repetarea procedurii de selectie a doi membrii in CA al S.C. SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA SRL

08/07/2019 HCL nr. 74/13.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA S.R.L.

05/07/2019 HCL 73/13.06.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. pentru perioada 01.11.2018-30.04.2019

20/06/2019 HCL nr. 72/29.05.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei dlui Dobrescu Iulian, pentru investigatii si tratament de specialitate fiind diagnosticat cu adenocarcinom gastric operat si adenocarcinom pancreas

20/06/2019 HCL nr. 71/29.05.2019 privind repartizarea locuintei situata in str. Prahovei, nr. 27, formata din dormitor, in suprafata de 23,50 mp, bucatarie in suprafata de 13,50 mp, debara in suprafata de 1,50 mp si veranda in suprafata de 1,50 mp in folosinta comun

20/06/2019 HCL nr. 70/29.05.2019 privind aprobarea obiectivului de investitii " achizitionare aparatura medicala si echipamente" la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, a listei echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate si a cofinantarii cu suma de 134.0

20/06/2019 HCL nr. 69/29.05.2019 privind respingerea contestatiei formulata de S.C. Sinter Ref S.A. Azuga impotriva HCL 188/21.12.2018, HCL 195/21.12.2018, HCL 196/21.12.2018

20/06/2019 HCL 69/29.03.2019 privind respingerea contestatiei formulata de S.C. Sinter Ref S.A. Azuga impotriva HCL 188/21.12.2018, HCL 195/21.12.2018, HCL 196/21.12.2018

20/06/2019 HCL nr.68/29.05.2019 privind demararea procedurii de realizare a obiectivului de investitii Complex de starturi sanie, skeleton si bob, partia Cazacu, oras Azuga

20/06/2019 HCL nr. 67/29.05.2019 privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018 ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

20/06/2019 HCL 67/29.05.2019 privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018 ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

20/06/2019 HCL nr. 66/29.05.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unor terenuri proprietate privata a or. Azuga

20/06/2019 HCL nr. 65/29.06.2019 privind aprobarea situatiilor financiare la data 31.12.2018

20/06/2019 HCL nr. 64/29.05.2019 privind declararea ca liber a spatiului locativ situat in str. Victoriei 36B si schimbarea categoriei de folosinta in locuinta de necesitate

20/06/2019 HCL nr. 63/29.05.2019 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect locuinte pentru tineri, detinate inchirierii

20/06/2019 HCL nr. 62/29.05.2019 privind incheierea unui act aditional la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradala si servicii de iarna in or. Azuga nr. 4642/2019 incheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A.

20/06/2019 HCL nr. 61/29.05.2019 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Prahovei, nr. 37, titularei contractului de inchiriere nr. 3824/2019 - dna Majlat Veronica

20/06/2019 HCL nr. 60/29.05.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise pentru vanzarea terenului in suprafata de 212 mp, situat in or. Azuga, str. Ritivoiu, nr. 38, T1, P30

20/06/2019 HCL nr. 59/29.05.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

20/06/2019 HCL nr. 58/29.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

20/06/2019 HCL nr. 57/29.06.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

20/06/2019 HCL nr. 56/29.05.2019 privind oganizare licitatie publica deschisa in vederea vanzarii, in conditiile legii, a terenului in suprafata de 193 mp, situat in orasul Azuga, str. Victoriei, nr. 1B, T25, P273

20/06/2019 HCL nr. 55/29.05.2019 privind aprobare rapoarte de evaluare

19/06/2019 HCL nr. 54/29.05.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2019

19/06/2019 HCL nr. 53/29.05.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 5476/2014

18/06/2019 HCL nr. 52/29.05.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea concesionarii lotului de teren nr. 25, in suprafata de 21 mp, situat in Azuga, str. Valea Azugii nr. 2, cu destinatie construire garaj

18/06/2019 HCL nr. 51/29.05.2019 privind aprobare vanzare directa teren 10 mp dlui Cobeanu Gheorghe - Catalin

18/06/2019 HCL nr. 50/29.05.2019 ref. aprobare Plan investitii pe anul 2019 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa/canalizare oras Azuga cu finantare din surse proprii/ fondul IID

03/05/2019 HCL 49/17.04.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11708/2008, modificat prin act aditional nr. 1611/2013 titular contract Pantazi Gabriel

03/05/2019 HCL 48/17.04.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 755 mp

03/05/2019 HCL 47/17.04.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unor terenuri proprietate privata a orasului Azuga

03/05/2019 HCL nr. 46/17.04.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

03/05/2019 HCL nr. 45/17.04.2019 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari privind Consiliul de Administratie al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. , a Planului de Selectie pentru selectia a doi membrii in Consiliul de Administratie al S.C Servicii Urbane S

03/05/2019 HCL nr. 44/17.04.2019 privind aprobare rapoarte de evaluare

02/05/2019 HCL nr. 43/17.04.2019 privind evidentierea in domeniul privat al oraului Azuga a terenului in suprafata de 1945mp situat in or. Azuga, str. Sorica, fn, T24, P81

02/05/2019 HCL nr. 42/17.04.2019 privind vanzare teren in suprafata de 31 mp, situat in or. Azuga, str. Valea Azugii nr. 3D, lot 3, compus din teren in suprafata de 22 mp- nr. cadastral 22248 si teren in suprafata de 9mp- nr. cadastral 22247, cu exercitarea dreptulu

02/05/2019 HCL 41/17.04.2019 privind aprobare nomenclator stradal, str. Umbroasa si str. Amurgului, oras Azuga

02/05/2019 HCL nr. 40/17.04.2019 privind scutirea de la plata chiriei a dlui Ilia Nicolae, beneficiarul contractului de inchiriere nr. 11710/02.12.2008 prelungit prin acte aditionale, avand ca obiect un container de locuit situat in Azuga, str. amurgului nr. 8-10

02/05/2019 HCL nr. 39/17.04.2019 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si metodologiei de acordare a acestora

02/05/2019 HCL 38/17.04.2019 privind suplimentarea numarului burselor sociale elevilor Liceului Teoretic Azuga

02/05/2019 HCL 37/17.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

03/04/2019 HCL nr. 36/29.03.2019 pentru respingerea contestatiei formulata de S.C. ROUA DEVELOPMENT S.A., impotriva HCL nr. 190/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire si teren, incapand cu data de 01.01.2019, pentru imobilul situat in or. Azuga, str

03/04/2019 HCL nr. 35/29.03.2019 privind respingerea plangerii prealabile a numitilor Cosma Gabriel si Nuta Daniel inregistrata sub nr. 2977/2019, impotriva HCL nr. 11/22.02.2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune

03/04/2019 HCL nr. 34/29.03.2019 privind aprobare rapoarte de evaluare

03/04/2019 HCL nr. 33/29.03.2019 privind aprobarea vanzarii in rate lunare egale, cu un avans de 15%, pe o perioada de 5 ani, cu o dobanda de 4,25%/an, a apartamentului nr. 1, situat in bl. ANL, str. Valea Azugii, nr. 1, bl. 39, or. Azuga, apartament detinut in baza

03/04/2019 HCL 33/29.03.2019 privind aprobarea vanzarii in rate lunare egale, cu un avans de 15% pe o perioada de 5 ani, cu o dobanda de 4,25% /an, a apartamentului nr. 1, situat in bl. ANL, str. Valea Azugii, nr. 1, bl. 39, or. Azuga, apartament detinut in baza con

03/04/2019 HCL nr. 32/29.03.2019 privind vanzarea terenului in suprafata de 24 mp ( 21 mp din acte), situat in or. Azuga, str. Valea Azugii, nr. 3D-lot 18, nr. cadastral 836, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe

03/04/2019 HCL nr. 31/29.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga pentru anul 2018

03/04/2019 HCL nr. 30/29.03.2019 privind aprobare nomenclator stradal, str. Postavariei, oras Azuga

03/04/2019 HCL nr. 29/20.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 2850/2014 avand ca obiect chiosc nr. 3, proprietate publica a or. Azuga, situat in str. Toamnei f.n., cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, titular contract S

03/04/2019 HCL nr. 28/29.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 2852/2014 avand ca obiect chiosc nr. 1, proprietate publica a orasului Azuga, situat in str. Toamnei f.n. cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, titular contra

03/04/2019 HCL nr. 27/29.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3483/19.04.2010, modificat prin act ad. 374/2012, act ad. 10070/2014, act ad. 1820/2017 titular contract Apostol Niculina, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 20.04.2

18/03/2019 HCL 26/14.03.2019 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia care deserveste partia Sorica, in data de 20.03.2019. participantilor la competitia sportiva " Cupa Jandarmeriei la schi alpin editia a VI-a "

18/03/2019 HCL 25/14.03.2019 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maxim 1.500.000 lei ce urmeaza a fi contractate de catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

18/03/2019 HCL 24/14.03.2019 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia tip teleschi care deserveste partia Sorica, in data de 15.03.2019, participantilor la competitia sportiva organizata de catre Asociatia Monitorilor de schi Azuga

18/03/2019 HCL 23/14.03.2019 privind prelungirea perioadei de numire a administratorilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L., cu 2 luni, respectiv 01.03.2019-30.04.2019

12/03/2019 HCL 22/27.02.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

12/03/2019 HCL 21/27.02.2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere 5922/2014

12/03/2019 HCL 20/27.02.2019 privind modificarea pozitiei nr. 588 din anexa la HCL nr. 23/25.02.2016 pentru aprobarea inventarului terenurilor care apartin domeniului privat al orasului Azuga

12/03/2019 HCL 19/27.02.2019 privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 9mp situat in or. Azuga, str. Valea Azugii, nr. 2, T16, P315, numar cadastral 20902

12/03/2019 HCL 18/27.02.2019 privind desemnarea d-lui consilier Thomani Anton Francisc ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in CA al Apitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

12/03/2019 HCL 17/27.02.2019 privind aprobarea unui numar de 32 burse elevilor din cadrul Liceului Teoretic Azuga

12/03/2019 HCL 16/27.02.2019 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2019-2020, la nivelul orasului Azuga

04/03/2019 HCL 15/22.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizati la data de 01.02.2019 privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strazi-etapa II

04/03/2019 HCL 14/22.02.2019 privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru restul de executat, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 la obiectivul " Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga-etapa II"

04/03/2019 HCL 13/22.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizati la data de 01.02.2019 privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strazi-ET.I

04/03/2019 HCL 12/22.02.2019 privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru restul de executat, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 la obiectivul " Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga-etapa I"

04/03/2019 HCL 11/22.02.2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune

21/02/2019 HCLnr. 10/2019 privind aprobarea tarifelor pentru transport, colectare si depozitare deseuri oras Azuga

18/02/2019 HCL nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ( studiu oportunitate, regulament salubrizare, caiet sarcini, model Contract delegare prin concesiune a servici

18/02/2019 HCL nr. 8/30.01.2019 privind introducerea investitiei " Canalizare pluviala str. 30 Decembrie si str. Gospodariei, oras Azuga" in domeniul public al or. Azuga si darea in administrarea S.C. Hidro Prahova S.A.

18/02/2019 HCL nr. 7/30.01.2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Azuga in domeniul privat al orasului Azuga a unor terenuri

18/02/2019 HCL nr. 6/30.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza si coeficientii raportati la salariul minim brut pe tara garantat in plata la 01.01.2019

18/02/2019 HCL nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

18/02/2019 HCL nr. 4/30.01.2019 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9419/2017 din titular Diac Anton ( decedat) in titular Majlat Veronica

18/02/2019 HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru anul 2019

18/02/2019 HCL nr. 2/30.01.2019 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei or. Azuga, pentru semestrul II, 2018

18/02/2019 HCL nr. 1/30.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

21/01/2019 HCL 191/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga,str. Amurgului 1