Primăria Azuga județul Prahova

HCL 20/27.02.2019 privind modificarea pozitiei nr. 588 din anexa la HCL nr. 23/25.02.2016 pentru aprobarea inventarului terenurilor care apartin domeniului privat al orasului Azuga