Primăria Azuga județul Prahova

HCL 33/29.03.2019 privind aprobarea vanzarii in rate lunare egale, cu un avans de 15% pe o perioada de 5 ani, cu o dobanda de 4,25% /an, a apartamentului nr. 1, situat in bl. ANL, str. Valea Azugii, nr. 1, bl. 39, or. Azuga, apartament detinut in baza con