Primăria Azuga județul Prahova

HCL 48/17.04.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 755 mp