Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 32/29.03.2019 privind vanzarea terenului in suprafata de 24 mp ( 21 mp din acte), situat in or. Azuga, str. Valea Azugii, nr. 3D-lot 18, nr. cadastral 836, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe