Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru anul 2019