Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 36/29.03.2019 pentru respingerea contestatiei formulata de S.C. ROUA DEVELOPMENT S.A., impotriva HCL nr. 190/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire si teren, incapand cu data de 01.01.2019, pentru imobilul situat in or. Azuga, str