Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 40/17.04.2019 privind scutirea de la plata chiriei a dlui Ilia Nicolae, beneficiarul contractului de inchiriere nr. 11710/02.12.2008 prelungit prin acte aditionale, avand ca obiect un container de locuit situat in Azuga, str. amurgului nr. 8-10