Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 4/30.01.2019 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9419/2017 din titular Diac Anton ( decedat) in titular Majlat Veronica