Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga