Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 7/30.01.2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Azuga in domeniul privat al orasului Azuga a unor terenuri