Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ( studiu oportunitate, regulament salubrizare, caiet sarcini, model Contract delegare prin concesiune a servici