Primăria Azuga județul Prahova

Hotărâri de consiliu (2016)

21/12/2016 HCLprivind aprobarea impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa pentru anul 2017

21/12/2016 HCL privind conferirea titlului de Cetatean de onoare al orasului Azuga, domnului Ciola Hugo Armand- luptator ranit pentru victoria revolutiei romane din decembrie 1989

21/12/2016 HCL privind aprobareatarifelor detrasnport cablu teleschi si banda ,, Baby Schi,, Azuga

21/12/2016 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

21/12/2016 HCL privind aprobarea acordarii unor cadouri de sarbatori copiilor de la gradinita si clasele 0-IV din cadrul Liceului Teoretic Azuga

21/12/2016 HCL privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 24 mp, cu destinatia birou casierie, in imobilul situat in str. Victoriei, nr. 61, catre S.C. Comprest S.A., pe perioada derularii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de cole

21/12/2016 HCL privind incheierea unui contract de inchiriere pentru imobilul cu destinatia de locuinta, situata in str. Amurgului nr. 8

21/12/2016 HCL privind incheierea unui contract de inchiriere pentru imobilul cu destinatia de locuinta, situata in str. Amurgului nr. 8

21/12/2016 HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 28 mp situat in orasul Azuga, str. Garbovei, nr. 30 A ( conform nomenclator nou) T5, P149, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe acest teren, dl. Padure D

21/12/2016 HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 151 mp, situat in orasul Azuga, str. Independentei, nr. 31, domnului Bunea Dan

21/12/2016 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de PFA CristianAlin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Garbovei, nr. 30 A, oras Azuga

21/12/2016 HCL privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 70 mp situat in orasul Azuga, str. Prahovei, nr. 29, T21, P382, pentru cultura-gradina

09/12/2016 HCL privind aprobarea tarifelor de acces parcari domeniul schiabil Azuga, practicate de S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. in sezonul 2016-2017

09/12/2016 HCL privind darea in administrare si exploatare a instalatiei de teleschi, banda babyschi si instalatia de produs zapada artificiala catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

07/12/2016 HCL privind aprobarea Rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

28/11/2016 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

28/11/2016 HCL privind aprobarea programului de functionare a instalatiilor de transport pe cablu si banda la Partia Sorica pentru sezonul de iarna 2016-2017

28/11/2016 HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga cu dreptul de a semna in numele si pe seama Consiliului Local al orasului Azuga, contractul de ' Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilormunicipale

28/11/2016 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2016 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/11/2016 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11707/02.12.2008 modificat prin act aditional nr. 1605/08.02.2013, titular contract Tudose Constantin Marian, avand ca obiect locuinta tip modul, situata in str. Amurgului nr. 8-1, oras Azuga,

28/11/2016 HCL privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2016, exceptand taxa de folosinta a locului de inhumare

28/11/2016 HCL privind actualizarea inventarului imobilelor cu destinatia de locuinta aflate in patrimoniul orasului Azuga si administrate de Serviciul de Gospodarie Oraseneasca Azuga

09/11/2016 incheierea unui act aditional la ontractul dedelegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare a localitatii Azuga nr.9611/25.10.2011 incheiat cu Compania Romprest Service S.A.

26/10/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent in suma de 66.788,93 lei pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, ale Serviciului de Gospodarie Oraseneasca Azuga, pe anul 2016

26/10/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. 24 Ianuarie nr. 5, oras Azuga

26/10/2016 privind modificarea pozitiei 93 coloana 2 si 3 din anexa la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga nr. 47/2009

26/10/2016 privind modificarea pozitiilor 556 si 567 din anexa la HCL oras Azuga nr. 23/2016

26/10/2016 privind organizare licitatie publica deschisa pentru inchirierea a 2 loturi in suprafata de 500 mp fiecare, zona Cazacu oras Azuga, in vederea organizarii activitatii de snow-tubing

26/10/2016 privind modificarea art.1 si art.2 din HCL oras Azuga 140/2015

26/10/2016 privind organizare licitatie publica in vederea vanzarii terenului in suprafata de 105 mp, situat in orasul Azuga, str. Pietii f.n. T7, P141 intocmire documentatie cadastrala si raport de evaluare

26/10/2016 privind completarea obiectivelor cuprinse in Strategia de dezvoltare durabila a localitatii Azuga pentru perioada 2013-2020

26/10/2016 privind incheierea unui act aditional de prelungire aduratei contractului nr. 13022/20.11.2015 avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 300mp, situat in Azuga, str. Ritivoiu, nr. 2, cu 1 an

26/10/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr. 6138/30.10.1997, modificat prin act aditional nr, 12312/2008 si act aditional nr. 10309/2015

26/10/2016 privind incheierea unui actaditional la contractul de inchiriere nr. 4614/27.11.2016, incheiat intre Orasul Azuga, in calitate de locator si Telekom Romania Mobile Communications S.A. , in calitate de locatar, prin care sa fie prelungita durata contractul

26/10/2016 privind stabilirea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga

26/10/2016 Privind mandatarea Primarului orasului Azuga pentru demararea procedurii de acordare a statutului de Statiune climatica, Statiunii turistice de interes national Azuga

26/10/2016 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

26/10/2016 privind aprobarea Proiectului Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si serviciilor subordonate Consiliului Local alorasului Azuga pentru anul 2017

20/10/2016 privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL oras Azuga 126/2016

20/10/2016 privind modificarea pozitiei 318 din anexa la HCL nr. 23/2016 prin modificarea suprafetei terenului de la 128 mp la 80 mp, rezultati in urma masuratorilor cadastrale

20/10/2016 privind organizare licitatie publica in vederea vanzarii terenului in suprafata de 87 mp, situat in orasul Azuga, str. Pietii, nr. 7 T7, P141 intocmire documentatie cadastrala si raport de evaluare

20/10/2016 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/09/2016 aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

28/09/2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2674 lei domnului Badila Mihai Marian diagnosticat cu hemipareza stanga forte spastica sechelara pentru achizitionarea unei triciclete pentru adulti

28/09/2016 privind alocarea din bugetul local a sumei de 9000 lei pentru cofinantarea obiectivului de investitii Extindere sediu Primarie

28/09/2016 privind asocierea orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului Extindere sediu Primarie

28/09/2016 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. str. Prahovei nr. 29 titularului contractului de inchiriere nr. 694/2014 dl. Rata Ion

28/09/2016 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Prahovei nr. 37 titularei contractului de inchiriere nr. 571/2016-doamna Bacescu Delia

28/09/2016 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Prahovei nr. 21 titularei contractului de inchiriere nr. 612/2014 - dna Pascu Irina

28/09/2016 privind modificarea Registrului spatiilor verzi, oras Azuga

28/09/2016 privind vanzarea terenului in suprafata de 234 mp situat in orasul Azuga, str. Garbovei, nr. 30A ( conform nomenclator nou) T5, P149, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe acest teren, dl. Padure Deceb

28/09/2016 privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 200 mp situat in orasul Azuga, str. Prahovei fn, T21, P379 pentru cultura - gradina

28/09/2016 privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 200 mp situat in orasul Azuga, str. Prahovei fn, T22, P405 pentru cultura - gradina

28/09/2016 privind organizarelicitatie publica in vedereainchirierii terenului in suprafata de 49mp situat in orasul Azuga, str.Valea Azugii nr. 2, T16,P316 pentru cultura- gradina

28/09/2016 privind demararea proiectelor de investitii prioritare in orasul Azuga in perioada 2016-2020

28/09/2016 privind trecerea din domeniul privat al orasului Azuga in domeniul public al orasului Azuga a celor doua pavilioane Infectioase I si Infectioase II,impreuna cu terenul aferent, situate in str. Victoriei, nr. 2 si includerea lor in inventarul bunurilor c

28/09/2016 evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de aproximativ 1298 mp, situat in or. Azuga, str. Victoriei, nr. 61 A, T22, P399

28/09/2016 constituirea Comisiei locale de ordine publica, oras Azuga

28/09/2016 aprobare elaborare documentatii Studiu Hidrogeotehnic si Ridicari topografice , necesare finalizarii documentatiei Actualizare PUG si RLU oras Azuga

28/09/2016 aprobarea fisei de proiect Dezvoltarea domeniului schiabil al statiunii Azuga prin construire telegondola Cazacu

20/09/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare nintocmit de Evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul situat in str. Brandusei,nr. 1, ap. 4, oras Azuga, compus din 2 camere si dependinte, in suprafata totala de 69,21 mp, respectiv 69,21 mp X 5

08/09/2016 HCL privindaprobarea organigramei S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

08/09/2016 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga care sa reprezinte asociatul unic al S.C. Servicii Urbane Statiunea AzugaS.R.L., respectiv Consiliul Local, in relatia cu Administratorul judiciar - RALINSOLV SPRL

18/08/2016 HCL privind incheierea unui contract intre Orasul Azuga si un avocat/cabinet de avocatura avand ca obiect consultanta si reprezentare juridica

18/08/2016 HCL privind organizare licitatie publica in vederea vanzarii terenului in suprafata de aprox 20 mp, situat in orasul Azuga, str. Postavariei, nr. 3E, T23, P426/1, intocmire documentatie cadastrala si raport de evaluare

18/08/2016 HCL privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 6309/14.07.2011, incepand cu data expirarii contractului, pe o perioada de 1 an, prin incheierea unui act aditional la contract

18/08/2016 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

18/08/2016 HCL privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 80 mp situat in orasul Azuga, limitrof imobilului din str. Postavariei nr. 4, T23, P426/1 pentru cultura-gradina

18/08/2016 HCL privind prelungirea duratei contractului contractului de inchiriere nr. 5017/1998, modificat prin actul aditional nr. 7398/23.07.2011 si actul aditional nr. 4947/07.06.2012 pe o perioada de 1(unu) an, de la data expirarii

18/08/2016 HCL privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrtul Primariei orasului Azuga, pentru perioada ianuarie - iunie 2016

18/08/2016 HCL privind modificarea si completarea art. 3 si art. 4 al HCL Azuga nr. 34/04.03.2016

18/08/2016 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Orasului si Consiliului Local Azuga, precum si a unui inlocuitor al acestuia in Adunarea Generala a Asociatilor - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova

18/08/2016 HCL privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orasului Azuga

18/08/2016 HCL privind aprobarea emiterii unor somatii catre administratorii si proprietarii imobilelor (constructii si terenuri), ca in termen de 30 zile sa ia masurile ce se impun astfel incat imaginea acestora sa fie compatibila cu o statiune turistica de interes

28/07/2016 HCL privind aprobarea elaborarii Strategiei privind eficienta energetica la nivelul orasului Azuga

28/07/2016 HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 315260,00 lei pentru realizarea obiectivului Reabilitare si modernizare strazi a oras Azuga, Etapa II

28/07/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in urma actualizarii Studiului de fezabilitate Reabilitarea si mkodernizarea retelei de strazi a orasului Azuga, Etapa II

28/07/2016 HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.06.2016

28/07/2016 HCL privind imputernicirea unui cabinet de avocatura care sa reprezinte Primaria orasului Azuga, Orasul si Consiliul Local Azuga in Dosarul nr. 3595/105/2016 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, paratii Primaria orasului Azuga, Orasul Azuga si Consiliul L

28/07/2016 HCL privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii, pe o perioada determinata a functiei contractuale de conducere de administrator public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si a Contractului

28/07/2016 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli

28/07/2016 HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza orasului Azuga

28/07/2016 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

28/07/2016 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Orasului si Consiliului Local Azuga, precum si a unui inlocuitor al acestuia in Adunarea Generala a Asociatilor, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova, caru

28/07/2016 HCL privind desemnarea domnilor Funieru Gheorghe si Olteanu Mihai Liviu, consilieri locali, ca membrii supleanti in Consiliul de Administratie al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/07/2016 HCL privind declararea dezacordului cu privire la continutul scrisorii nr. 11221/2010 emisa de Primaria orasului Azuga catre S.C. Romair Consulting LTD,motivat de faptul ca semnatarul acesteia domnul Adrian Purcaru, nu a supus dezbaterii in Consiliul Loca

28/07/2016 HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 28 mp numar cadastral 21580, situat in Azuga str 24 Ianuarie nr. 3A proprietaruluilocuintei construita pe acesta, doamna Carpenco Lucia

28/07/2016 HCL privind schimbarea amplasamentului terenului care face obiectul contractului de inchiriere nr. 3080/1997, modificat prin actul aditional nr. 9861/16.09.2013, din str. Toamnei fn, in str. Ritivoiu, limitrof nr. 2

28/07/2016 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1850 lei doamnei Postelnicu Madalina diagnosticata cu tetrapareza spastica cu luxatie de sold congenitala, suma necesara pentru achizitionarea unui set de baterii pentru scaunul cu rotile

28/07/2016 HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 145.196,00 lei pentru realizarea obiectivului Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga - Etapa I conform Deviz general rest de executat la data de 01.01.2016, care are in vedere no

28/07/2016 HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni, pentru imobilul situat in str. Independentei nr. 10A, cu S.C. Ital Color Impex S.R.L.

30/06/2016 Hotarare privind aprobarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Azuga

30/06/2016 Hotarare privind schimbarea sediului administrativ al Primariei orasului Azuga si al Consiliului Local al orasului Azuga din str. Independentei nr. 10 A in str. Victoriei 61

30/06/2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

30/06/2016 Hotarare privind aprobarea achizitionarii unei motocoase marca BASSI 99K MAX

30/06/2016 Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii achizitionare aparatura medicala la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga, a listei echipamenmtelor ce urmeaza a fi achizitionate si a cofinantarii cu suma de 111.000 mii lei din bugetul local

30/06/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei, domnului Stinga Razvan Ioan, pentru acoperirea unei parti din costurile cu inmormantarea mamei sale Ezaru Mihaela Carolina

30/06/2016 Hotarare privind transferarea contractului de inchiriere nr. 772/2014 din titular Iovu Dumitru ( mutat din localitate 0 in titular Iovu Ana - sotie, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in str. Postavariei,

30/06/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioar

30/06/2016 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant de rezerva, care sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova , in lipsa titularului - dna Toma Georgeta

30/06/2016 Hotararea privind prelungirea duratei de inchiriere avand ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, situate in bloc cu 9 apartamente din str. Victoriei, nr. 48, Azuga, cu 1 an, prin incheierea unor acte aditionale si recalcularea chiriilor

30/06/2016 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Azuga si in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii ( CEAC)

30/06/2016 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

30/06/2016 Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Azuga in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Hidro Prahova S.A.

30/06/2016 Hotarare privind aprobarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Azuga

26/06/2016 Hotarare privind aprobarea numarului si denumirii comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Azuga

26/06/2016 Hotarare privind alegerea Viceprimarului orasului Azuga

26/06/2016 Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local al orasului Azuga din data de 26.06.2016

26/06/2016 Hotarare privind constituirea Consiliului Local al orasului Azuga

26/06/2016 Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali

26/06/2016 Hotarare privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al orasului Azuga

28/04/2016 Hotarare privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga nr. 153/2015, privind aprobarea taxelor si impozitelor stabilite in suma fixa pentru anul 2016

28/04/2016 Hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de 120.070 lei pentru cofinantare - Lucrari de reabilitare a strazii Independentei oras Azuga, prin asternerea unui covor asfaltic

28/04/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei orasului Azuga

28/04/2016 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

28/04/2016 Hotarare privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9444/2014 din titular Thomas Ana ( decedata) in titular Balaceanu Nicolae- tata, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in str. Muncii, nr. 7, oras A

28/04/2016 Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/03/2016 Hotarare privind demararea procedurii de aderare a orasului Azuga la Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila

28/03/2016 Hotarare privind aprobare estindere hidranti pe reteaua de inalta presiune ( instalatie noua) si inlocuire hidranti pe reteaua veche-instalatie de produs zapada artificiala

28/03/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului-Canalizare pluviala str. 30 Decembrie si str. Gospodariei, oras Auzga

28/03/2016 Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa, a spatiului cu alta destinatie decat locuinta, situat in str. Postavariei, nr. 1, pentrua amenajare, in vederea desfasurarii de acttivitati de cult

28/03/2016 Hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului locativ situat in Azuga, str. Prahovei, nr. 17 A, titularului contractului de inchiriere nr. 714/2014 , dl. Pintilie Viorel

28/03/2016 Hotarare privind aprobare cumparare teren in suprafata de 150 mp situat in Azuga, str. Ritivoiu, fn

28/03/2016 Hotarare privind aprobarea Rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

28/03/2016 Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 275 mp situat in Azuga, str. Izvoarelor, nr. 24, in conditiile art. 1 din Legea 15/2003, republicata, beneficiarului contructiiei, dl. Bunea Bogdan

28/03/2016 Hotarare privind organizare licitatie publica in vederea vanzarii terenului in suprafata de aproximativ 192 mp situat in azuga, str. Gospodariei, nr. 1, T3, P58, UTR3

28/03/2016 Hotarare privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 40 mp situat in Azuga, str.Prahovei, limitrof nr. 17, T21, P389 pentru cultura-gradina si amplasare constructie usoara cu caracter provozoriu

28/03/2016 Hotarare privind organizare licitatie publica in vederea vazarii terenului in suprafata de aproximativ 55 mp situat in Azuga, str. Postavariei, nr. 5, T23, P426/1

28/03/2016 Hotarare privind organizare licitatie publica in vederea vazarii terenului in suprafata de aproximativ 27 mp situat in Azuga, str. Valea Azugii, n. 3, lot5, T15, P292, UTR 4

28/03/2016 Hotarare privindaprobarea Planului de investitii pe anul 2016 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa/canalizare oras Azuga cu finantare din fondul IID

28/03/2016 Hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 66.788,93 lei din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea golurilor de casa ale Serviciului de Gospodarie Oraseneasca Azuga

28/03/2016 Hotarare privind asocierea Orasului Azuga cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii obiectivului - Lucrari de reabilitare a strazii Independentei oras Azuga, prin asternerea unui covor asfaltic

28/03/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Lutu Constanta domiciliata in Azuga, str. Amurgului 10 pentru acoperire cheltuieli tratament de lunga durata fiind diagnosticata cu diabet zaharat tip II, boala cardiaca ischemica, dislipidemie mixta

20/03/2016 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale Azuga pentru perioada 2016-2017

20/03/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si administrare a cimitirului uman situat in str. Victoriei, 1, Azuga, Prahova

20/03/2016 Hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2016 , Planului pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2016, Planului pentru as

20/03/2016 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local oras Azuga

04/03/2016 Hotarare privind administrarea de catre Primaria or. Azuga, prin Formatia de Gospodarie Oraseneasca a cimitirului situat in str. Victoriei, nr. 1, oras Azuga