Primăria Azuga județul Prahova

Hotărâri de consiliu (2017)

21/12/2017 HCL privind aprobarea Salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga, incepand cu data de 01.0

21/12/2017 HCL privind majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri/terenuri, incapand cu anul 2018, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Sorica, f.n. , ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire si teren neingrijite

21/12/2017 HCL privind majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri/terenuri, incapand cu anul 2018, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Sorican , f.n., ( str. Valea Azugii f.n., in evidentele Ocolului Silvic), ca urmare a constatarii starii tehnice de cladi

21/12/2017 HCL privind majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri/terenuri, incapand cu anul 2018, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Independentei nr. 18, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire si teren neingrijite

21/12/2017 HCL privind majorarea cu 500 % a impozitului pe cladiri/terenuri, incapand cu anul 2018, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Independentei nr. 59, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire si teren neingrijite

21/12/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

21/12/2017 HCL privind stabilirea unor masuri in vederea prevenirii accidentelor pe domeniul schiabil Azuga

21/12/2017 HCL privind stabilirea unor masuri fiscale la nivelul orasului Azuga

21/12/2017 HCL privind darea in administrare catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.A. a containerului sanitar amplasat la partia de schi Sorica, oras Azuga

21/12/2017 HCL privind modificarea si completarea art. 1 din HCL oras Azuga nr. 165/2017

21/12/2017 HCL privind desemnarea persoanelor din cadrul S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L., care vor detine dreptul de semnatura in relatia cu Trezoreria Busteni

21/12/2017 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise pentru vanzarea terenului in suprafata de 26,00 mp, situat in oras Azuga, str. Prahovei, f.n., T 22, P394

21/12/2017 HCL privind vanzare teren 53 mp, str. Cerbului, nr. 24

21/12/2017 HCL privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite de Expert evaluator Faliboga Cristian Alin

21/12/2017 HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Muncii, nr. 7 titularului contractului de inchiriere nr. 9607/2017 - domnul Balaceanu Nicolae

21/12/2017 HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Brandusei nr. 4A titularului contractului de inchiriere nr. 9871/2017- domnului Zugravu Valentin

21/12/2017 HCL privind inscrierea cu drept locativ in contractul de inchiriere nr. 9595/2017, titular Andronic Gaftona, a dlui Buharu Florin impreuna cu sotia si copilul minor, spatiu locativ situat in str. Victoriei, nr. 36, oras Azuga

21/12/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor aflate in proprietatea publica si privata a orasului Azuga, inregistrate in prezent in evidenta tehnico-operativa in unitati naturale, nr. 15445/08.12.2017 si inregistrate in evidenta contabila a va

21/12/2017 HCL privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 823/2003 Chivulescu Florentin

21/12/2017 HCL privind validarea alegerii domnului Puscasu Constantin in functia de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga

21/12/2017 HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 15134/2016

21/12/2017 HCL nr. 234/2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa pentru anului 2018

19/12/2017 HCL privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul orasului Azuga

19/12/2017 HCL privind asocierea Orasului azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public, respectiv ' SF-Cresterea capacitatii de inzapezire pe zona inferioara a partiei Sorica, statiunea Azuga- 65.000 lei' precum si cota de particip

19/12/2017 HCL privind asociarea orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public, respectiv Actualizare documentatie tehnica SF - Amenajare parti Sorica - zona superioara, inclusiv legatura cu statia superioara la telegondola

19/12/2017 HCL privind asociarea orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public, respectiv ' Ascensor persoane 4 statii - 30.000 lei precum si cota de participare a orasului Azuga, respectiv 10% din valoarea sumei alocate de

18/12/2017 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

29/11/2017 HCL privind aprobarea notei de fundamentare privind oportunitatea si necesitatea achizitionarii unei autoutilitare de tip Ford

29/11/2017 HCL privind aprobarea tarifelor de acces in parcarile apartinand domeniului schiabil Azuga practicate de S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

29/11/2017 HCL privind aprobare tarife transport cablu teleschi si banda Baby Schi Partia Sorica- Azuga, sezon 2017-2018

29/11/2017 HCL privind actualizarea si modificarea actului constitutiv al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

29/11/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei dlui Craciun Costache pentru acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de decesul fiului Craciun Bogdan Ionut

29/11/2017 HCL privind rezilierea contractului de concesiune nr. 7806/2003- concesionar Ganea Claudiu

29/11/2017 HCL privind aprobare nomenclatoare stradale oras Azuga

29/11/2017 HCL privind vanzarea in conditiile art 123, alin(3) din Legea 215/2001 a terenului in suprafata de 365 mp, situat in orasul Azuga, str. Izvoarelor, limitrof nr. 27, numar cadastral 10813, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului c

29/11/2017 HCL privind aprobarea amenajarii unei zone de parcare compusa din 7 locuri, pe terenul apartinand domeniului privat al orasului Azuga, situat in str. Muncii, nr. 27

29/11/2017 HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 96mp sutuat in str. Parcului nr. 26, numar cadastral 10173, T19, P340, d-lui Solomon Constantin

29/11/2017 HCL privind aprobarea esalonarii platii pretului de vanzare al terenului in suprafata de 277 mp situat in str. Parcului nr. 59, de 6925,00 euro, in doua rate anuale egale

29/11/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 21 mp situat in str. Independentei, nr. 31, Azuga

29/11/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 247 mp situat in str. Parcului nr. 49, oras Azuga

29/11/2017 HCL privind desfiintarea constructiei dezafectate cu destinatia Statie de Reglare si Masurare aflata in administrarea S.C.Transgaz S.A. Medias amplasata pe un teren apartinand domeniului public al orasului Azuga din str. Victoriei, nr. 2 de catre autorita

29/11/2017 HCL privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga

29/11/2017 HCL privind constituirea, incadrarea si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Azuga

24/11/2017 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

21/11/2017 HCL privind incheiera unui contract de prestari servicii intretinere si operare instalatii de produs zapada artificiala

21/11/2017 HCL privind numirea administratorului / directorului general al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

16/11/2017 HCL privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

16/11/2017 HCL privind darea in administrare si exploatare catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. a mijloacelor fixe instalatie de teleschi si banda babyschi, amplasate la partie de schi Sorica, oras Azuga

16/11/2017 HCL privind stabilirea redeventei pentru exploatarea parcarilor Sorica si Cazacu, oras Azuga, in sarcina S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L., in cuantum de 10% din valoarea incasarilor fara TVA

16/11/2017 HCL privind desfiintarea gardului amplasat pe domeniul schiabil Cazacu, oras Azuga, de catre autoritatea administratiei publice locale, fara sesizarea instantelor judecatoresti

16/11/2017 HCL privind aprobarea Praogramului de deszapezire al S.C. Compania Romprest Service S.A. pentru orasulAzuga in sezonul de iarna 2017-2018

16/11/2017 HCL privind modificarea si completarea HCL 12/2016

31/10/2017 HCL privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare a localitatii Azuga nr. 9611/2011 incheiat cu Compania Romprest Service S.A.

31/10/2017 HCL privind organizare licitatie publica dechisa in vederea vanzarii terenului in suprafata de 86 mp, apartinand domeniului privat al orasului Azuga, situat in str. Parcului f.n., T19, P329

31/10/2017 HCL privind organizare licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii unui pachet format dintr-un numar de 20 locatii-teren in suprafata de 5 mp fiecare, in vederea amplasarii de panouri publicitare de tip backlit dublu fata de expunere

31/10/2017 HCL privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru stabilirea pretului de pornire al licitatiilor in vederea vanzarii/concesionarii unor terenuri, intocmite de expert evaluator Faliboga Cristian Alin

31/10/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 277 mp situat in str. Parcului nr. 59 lot 18 oras Azuga

31/10/2017 HCL privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Azuga II a terenului in suprafata de 562 mp, situat in orasul Azuga, str. Ritivoiu, nr. 11A, lot 2

31/10/2017 HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Independentei 26, titularea contractului de inchiriere nr. 9426/2017 - doamna Tutunea Maria

31/10/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-lui Rusen Ion diagnosticat cu boala renala cronica si insuficienta cardiaca, suma necesara pentru tratament de lunga durata

31/10/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Mihailica Ana disgnosticata cu diabet zaharat si arterita, suma necesara pentru tratament de lunga durata

31/10/2017 HCL privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 113.400 lei+TVA

31/10/2017 HCL privind aprobare nomenclatoare stradale oras Azuga

31/10/2017 HCL privind rezilierea contractului de inchiriere 4195/2016 avand ca obiect inchirierea unui chiosc in str. Toamnei nr. 1, oras Azuga, incheiat intre Primaria orasului Azuga si I.I. Militaru Maria in

31/10/2017 HCL privind incheierea unui parteneriat cu Yanis Music&Film, in vederea realizarii proiectului Winter Fest 2017-2018, in perioada 23.12.2017- 11.02.2018

31/10/2017 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

31/10/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 252 mp situat in str. Izvoarelor 43, oras Azuga

31/10/2017 HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 247 mp situat in Azuga, str. Parcului nr. 49, fost lot 13, in conditiile art. 8 din Legea nr. 15/2003, republicata, beneficiarului constructiei, dl. Diaconu Gheorghe

31/10/2017 HCL privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga nr. 23/2016 - ' Inventarul terenurilor care apartin domeniului privat al orasului Azuga'

31/10/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

18/10/2017 HCL privind aprobarea Proiectului Parc Oras Azuga, amenajare, realizare obiective turistice, accesibilizarea functiunilor

18/10/2017 HCL privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Locala a orasului Azuga 2014-2020

27/09/2017 HCL privind rezilierea contractului de inchiriere 2851/2014 modificat prin acte aditionale, avand ca obiect inchirierea unui chiosc situat in str. Toamnei, nr. 1, oras Azugfa, incheiat intre Primaria orasului Azuga si Ruptasu Ioana

27/09/2017 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri care apartin domeniului privat al orasului Azuga

27/09/2017 HCL privind aprobarea ' Regulamentului local de amplasare a indicatoarelor publicitare directionale in orasul Azuga'

27/09/2017 HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 328.647,73 lei pentru realizarea obiectivului ' Reabiliytare si modernizare strazi oras Azuga - Etapa II'

27/09/2017 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in urma actualizarii Studiului de fezabilitate ' Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi a orasului Azuga- Etapa II'

27/09/2017 HCL privind orgnizare licitatie publica dschisa pentru inchirierea a 2 loturi teren in suprafata de 500 mp fiecare, zona Cazacu oras Azuga, in vederea organizarii activitatii de snow-tubing

27/09/2017 HCL privind incetarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea dlui Galcescu Eugen asupra terenului in suprafata de 251, 96 mp situat in orasul Azuga, str. Izvoarelor nr. 43 ( fost lot 4) si vanzarea in conditiile art. 123, alin.(3) din Leg

27/09/2017 HCL privind transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 750 mp, aflat in proprietatea privata a orasului Azuga si in administrarea Consiliului Local al orasului Azuga situat in str. Independentei nr. 26A , pe durata construiri

27/09/2017 HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 2224 mp situat in orasul Azuga, str. Ritivoiu, nr. 2A bis, T 15, P292 si a terenului in suprafata de 217 mp, situat in orasul Azuga, str. Ritivoiu, f.n., T 15, P 292, iden

27/09/2017 HCL privind aprobarea Proiectului Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga pentru anul 2018

27/09/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-lui Milicu Adrian Robert pentru acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de decesul mamei sale Milicu Irina

27/09/2017 HCL privind aprobarea Regulamentului privind modul de exploatare a parcarilor dedomiciliu aflate pe raza orasului Azuga

27/09/2017 HCL privind licitatie publica pentru vanzarea terenului in suprafata de 39 mp, situat in str. Parcului f.n., limitrof, nr. 31, T 6, P252

27/09/2017 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 6863/2002 modificat prin acte aditionale, avand ca obiect terenul in suprafata de 19 mp, str. Independentei, nr. 17 A, oras Azuga, cu o perioada de 5 ani de la data expirarii

27/09/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 130 mp situat in str. Amurgului, nr. 6, oras Azuga

27/09/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 196 mp situat in str. Prahovei f.n., oras Azuga, T21, P379

27/09/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 90 mp in str. Postavariei nr. 4, Azuga, T23, P426/1

27/09/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor aflate in proprietatea publica si privata a orasului Azuga, inregistrate in prezent in evidenta tehnico-operativa in unitati naturale, nr. 10062/24.08.2017 si inregistrate in evidenta contabila a va

27/09/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

27/09/2017 HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Azuga

27/09/2017 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in vederea constituirii Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii ( C.E.A.C.) din cadrul Liceului Teoretic Azuga

23/08/2017 HCL privind asocierea Orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public, respectiv Dotari cu echipamente si mobilier specific dudactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente- Liceul Teo

23/08/2017 HCL privind asocierea Orasului azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public, respectiv ' Ascensor persoane 4 statii - 100.000 l;ei' precum si cota de participare a Orasului Azuga, respectiv 10% din suma alocata de catre

23/08/2017 HCL privind revocare HCL oras Azuga 110/28.06.2017

23/08/2017 HCL inchiriere spatiu cu destinatia birou catre S.C. Comprest S.A.

23/08/2017 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

23/08/2017 HCL privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

23/08/2017 HCL privind incetarea contractului de concesiune nr. 4525/29.05.2012

23/08/2017 HCL pentru modificarea Regulamentului privind procedura de conferire a titlului de ' cetatea de onoare' al orasului Azuga

23/08/2017 HCL privind aprobarea intocmirii unui Studiu de fezabilitate in vederea construirii unui drum de interes local pentru domeniul schibil Cazacu

23/08/2017 HCL privind scaderea din evidenta analitica a Serviciului de Gospodarie Orasenesca Azuga a creantelor fiscale pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, la data desfiintarii acestuia

23/08/2017 HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 21mp, indiviz din 83mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii, nr. 1, lot 3 cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe acest teren, dl.Atomei Marius-Catal

23/08/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul teren in suprafata de 140 mp situat in str. Prahovei f.n., oras Azuga

23/08/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat Faliboga Cristian Alin privind imobilul situat in str. Prahovei, nr. 29, Azuga

23/08/2017 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

23/08/2017 HCL privind validarea alegerii domnului Pinta Dan in functia de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga

27/07/2017 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

27/07/2017 HCL privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui Centru Cultural in statiunea Azuga

27/07/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2000 lei doamnei Soreanu Georgeta diagnosticata cu tumora pulmonara , suma necesara pentru investigatii si tratament de lunga durata

27/07/2017 HCL privind aprobarea tarifului de 153.21 lei/mc, echivalentul a 109,44 lei/tona ( fara TVA) pemntru colectarea si transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitatile de constructii si demolari de pe raza orasului Azuga, prestatie efectuata d

27/07/2017 HCL privind aprobarea grilei de salarizare pentru functiile publice si contrcatuale din aparatul de specialitate al Primarului si a serviciilor subordonate Consiliului Local l orasului Azuga

27/07/2017 HCL privind aprobarea executarii lucrarilor aferente contrcatului CL4- Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni, Sinaia', pe terenuri apartinand domeniului public si privat al orasului Azuga

27/07/2017 HCL privind aprobarea modelului Contract de inchiriere pentru suprafetele cu destiomnatia de locuinte din fondul locativ de stat oras Azuga

27/07/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

27/07/2017 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

27/07/2017 HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei orasului Azuga pentru perioada ianuarie-iunie 2017

27/07/2017 HCL privind trecerea din domeniul privat al orasului Azuga in domeniul public al orasului Azuga a terenurilor situate in str. Prahovei, fn, lot 1, lot 2 si lot 3, in vederea realizarii obiectivului de investiti ' Reabilitarea si modernizarea sistemelor de

27/07/2017 HCL privind evidentierea activitatilor medicale care se desfasoara in incinta Pavilionului de recuperare din cadrul Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

27/07/2017 hcl privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga pentru anul 2017, modificat

27/07/2017 HCL privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga de domnul Ivascu Mihai Claudiu

27/07/2017 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Azuga, care sa aiba calitatea de membru si membru supleant in Consiliul de Administratie al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

27/07/2017 HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terenului in suprafata de 501 mp, situat in orasul Azuga, str. Florilor nr. 18 A- 18 B, T11, P202

20/06/2017 HCL privind impunerea S.C.Debreczy Alex S.R.L. conform Hotararii Consiliului Local Azuga nr. 186/21.12.2016 anexa B, Capitolul IX - ' Alte taxe locale' pentru suprafata totala ocupata de 38830 mp, pana la eliberarea terenului

20/06/2017 HCL privind realizarea programului de reorganizare a S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. si plata datoriilor catre creditori si demararea procedurii de iesire din insolventa

20/06/2017 HCL privind aprobarea organizarii unui eveniment auto BMW E30 FEST ROMANIA anual, pe o perioada de 5 ani

20/06/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

20/06/2017 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

20/06/2017 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 5017/1998, modificat prin acte aditionale pe o perioada de 2 ani, titular contract Burlan Georgian, teren str. Independentei f.n.

20/06/2017 HCL privind organizare licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului proprietate privata a orasului Azuga in suprafata de 766 mp, situat in orasul Azuga str. Valea Azugii, nr. 5, T24, Cc2B-lot 1, avand ca obiectiv construire atelier tampla

20/06/2017 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga care sa reprezinte asociatul unic al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L., respectiv Consiliul Local, in relatia cu Administratorul judiciar- RALINSOLV SPRL

20/06/2017 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2017 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

20/06/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Peilmus Lizica, pentru investigatii si tratament de specialitate fiului sau Ilia Sergiu Iosif diagnosticat cu pneumonie de aspiratie si retinopatia prematuritatii

20/06/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului Dobrescu Iulian, pentru investigatii si tratament de specialitate fiind diagnosticata cu adenocarcinom pulmonar

20/06/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lei doamnei Cazacu Mariana diagnosticata cu meningiom, suma necesara pentru interventie chirurgicala

20/06/2017 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei doamnei Stanciu Renate diagnosticata cu insuficienta mitrala, suma necesara pentru tratament postoperator de lunga durata

20/06/2017 HCL privind trasnferarea contractului de inchiriere nr. 227/2015 din titularNica Monika- decedata, in titular Milicu Adrian Robert- nepot, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in Azuga, str. Prahovei, nr. 27

20/06/2017 HCL privind aprobarea modificarii cuantumului majorarilor de intarziere la plata chiriei pentru locuintele tip modul

20/06/2017 HCL privind aprobarea tarifului de 270,81/mc, echivalentul a 193,44 lei/tona ( fara TVA) pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitatile de constructii si demolari de pe raza orasului Azuga, prestatie efectuata de catre

20/06/2017 HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere pentru spatiul in suprafata de 30 mp situat in orasul Azuga, str. Victoriei, nr. 48-parter, avand destinatia desfasurare activitati notariale, cu o perioada de 5 ani

20/06/2017 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 196 mp, situat in orasul Azuga, str. Prahovei, f.n., T21, P379

20/06/2017 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 90 mp, situat in str. Postavariei, nr. 4, oras Azuga, T23, P426/1

04/05/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

04/05/2017 HCL privind desfiintarea Serviciului de Gospodarie Oraseneasca Azuga

28/04/2017 HCL privind mandatarea domnului consilier Ciripoiu Ion - reprezentant al Consiliului locl al orasului Azuga, asociatul unic al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.,sa voteze in Adunarea Generla a Asociatilor situatiile financiare la data de 31.12.

28/04/2017 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii, in conditiile legii, a terenului in suprafata de 12 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii, nr. 2, limitrof teren cu numar cadastral 20897, T16, P316

28/04/2017 HCL privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale Azuga pentru perioada 2017-2018

28/04/2017 HCL privind prelungire durata contract de inchiriere 11711/2008

28/04/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 4217/2017, intocmit de catre PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Parcului 26, oras Azuga, numar cadastral 20391

28/04/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3370/2017, intocmit de catre PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Valea Azugii 3, oras Azuga, numar cadastral 22080

28/04/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3368/2017, intocmit de catre PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Postavariei 5, oras Azuga, numar cadastral 22078

28/04/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 3369/2017, intocmit de catre PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Postavariei 3E, oras Azuga, numar cadastral 22077

31/03/2017 HCL privind aprobarea Strategiei de eficienta energetica si reducerea emisiilor de CO 2 a orasului Azuga

31/03/2017 HCL privind aprobarea Planului de investitii peanul 2017 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa/canalizare oras Azuga cu finantare din fondul IID

31/03/2017 HCL privind transferarea contractului de inchiriere nr. 11706/2008 dein titular Solomon Ilie (plecat din localitate) in titular Lutu Constanta Aurelia - membru cu drept locativ, contract al carui obiect il reprezinta un container de locuit tip 6 str. Amur

31/03/2017 HCL privind instituirea taxei de intretinre si folosire a partiilor de schi apartinand UAT Azuga, in cuantum de 8% fara TVA, din valoarea incasarilor, pentru operatorii care presteaza servicii de transport pe cablu si banda la domeniul schiabil

31/03/2017 HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

31/03/2017 HCL privind aprobarea includerii in domeniul public al orasului Azuga a unor imobile

31/03/2017 HCL privind modificarea unor pozitii din anexa la HCL oras Azuga nr. 47/2009- Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga

31/03/2017 HCL privind aprobarea acordarii sumei de 1000 lei cuplurilor care implinesc 50 ani de convietuire in cursul anului 2017

31/03/2017 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere avand ca obiect chiosc din lemn cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, situat in str. Toamnei- Piata Sat Nou, pe o perioada de 2 ani de la data expirarii

31/03/2017 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere avand ca obiect chiosc din lemn cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, situat in str. Toamnei- Piata Sat Nou, pe o perioada de 1 an de la data expirarii

31/03/2017 HCL privind rezilierea contractului de concesiune nr. 9147/2010

31/03/2017 HCL privind indreptarea erorii materiale din HCL oras Azuga nr. 186/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2017

31/03/2017 HCL privind avizarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

31/03/2017 HCL privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

31/03/2017 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11712/2008 modificat prin act aditional nr. 1603/2013, titular contract Tudose Victor, avand ca obiect locuinta tip modul, situata in str. Amurgului nr. 8-10, oras Azuga, pe o perioada de 3 an

31/03/2017 HCL privind aprobare Registrul local al spatiilor verzi oras Azuga

31/03/2017 HCL privind aprobarea Regulamentului de emitere a Autorizatiei de spargere a domeniului public Autorizatiei de spargere pentru remedierea avariilor, Avizul de incepere a lucrarilor subterane si conditiile de refacere a suprafetelor afectate apartinand

31/03/2017 HCL privind validarea alegerii domnului Zota Nicolae Teodor in functia de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga

27/02/2017 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in Adunarea Generala a Actionarilor - S.C. Hidro Prahova S.A.

27/02/2017 HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga, cu dreptul. de a semna in numele si pe seama Consiliului Local al orasului Azuga, actul aditional nr. 2 la contractul de ' Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si trasn

27/02/2017 hcl privind modificarea unor pozitii din anexa la Hotararea Consiliului Local al orasului Azuga nr.47/2009 - Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga

27/02/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 2061/2017, intocmit de PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Izvoarelor, nr. 4, oras Azuga, numar cadastral 21624

27/02/2017 HCL privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr.2062/2017, intacmit de PFA Cristian Alin Faliboga privind imobilul teren situat in str. Independentei nr. 31, oras Azuga, numar cadastral 22073

27/02/2017 HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 67,96 mp, situat in oras Azuga, str. 24 Ianuarie nr. 24 ( conform nomenclator nou), T14, P285, numar cadastral 691 d-lui Draghici Haralambie

27/02/2017 HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a dreptului de superficie, uz si servitute de trecere subterana cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a Statiei de pompare ape uzarte SP5, situata in str

27/02/2017 HCL privind acordarea in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a dreptului de superficie, uz si servitute de trecere subterana cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a Statiei de pompare ape uzarte SP4, situata in str

27/02/2017 HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a dreptului de superficie, uz si servitute de trecere subterana cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a Statiei de pompare ape uzate SP3, situata in str.

27/02/2017 HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a dreptului de superficie, uz si servitute de trecere subterana cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a Statiei de pompare ape uzate SP2, situata in str.

27/02/2017 HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 229 mp, situat in oras Azuga, str. 9 Mai, T14, P274, doamnei Niicorescu Maria

27/02/2017 HCL privind acordarea, in favoarea S.C. FDEE Electrica nDistributien Muntenia Nord - SDEE Ploiesti a dreptuluio de superficie, uz si servitute de trecere subterana cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a Statiei de pompare ape uzate SP.1, situata in

27/02/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si tTraumatologie

27/02/2017 HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Florilor nr. 18 titularei contractului de inchiriere nr. 727/2014 - doamna Tudorache Elena

27/02/2017 HCL privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect chioscuri din lemn cu destinatia comercializare produse agro-alimentare, amplasate pe teren ce apartine patrimoniului orasului Azuga, situate in str. Toamnei- Piata Sat Nou, pe o p

27/02/2017 HCL privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3483/2010, avand ca obiect inchirierea unui teren in suprafata de 8 mp, str.Toamnei fn, pentru amplasare chiosc desfacere produse textile , titular contract Apostol Niculina, cu o perioada de

27/02/2017 HCL privind declararea ca vacant a loculuyi de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga de domnul Olteanu Mihai Liviu

31/01/2017 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

31/01/2017 HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei Locale oras Azuga pentru anul 2016

31/01/2017 HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2017-2018, la nivelul orasului Azuga

31/01/2017 HCL privind incheierea unui contract de asistenta juridica cu o prsoana cu pregatire profesionala corespunzatoare , care sa asigure consultanta juridica si reprezentarea Consiliului Local in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala,

31/01/2017 HCL privind intretinerea si exploatarea partiilor de schi apartinand UAT Azuga

31/01/2017 HCL privind aprobarea valorificarii masei lemnoase rezultate in urma lucrarilor de igienizare realizate pe raza orasului Azuga

31/01/2017 HCL privind aprobarea vanzarii in conditiile art 123 alin.3 din Legea 215/2001 a terenului in suprafata de 130 mp situat in Azuga str. Izvoarelor nr. 4 ( conform nomenclator nou) numar cadastral 21624, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea pr

31/01/2017 HCL privind aprobarea vanzarii apartamentului nr. 9 situat in bloc ANL, din str. Victoriei, nr. 48, oras Azuga, domnului Neagoe Razvan, in rate lunare egale, pe o perioadade 25 ani, cu transfer de proprietate dupa achitarea integrala

31/01/2017 HCL privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cuantum de 138.712,00 lei pentru realizarea obiectivului ,, Reabilitare si modernizare strazi a oras Azuga - Etapa I,, conform Deviz general rest de executat la data de 01.01.2017, care are in ved

31/01/2017 HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatori tehnico economici actualizati la data de 01.01.2017 ( reprezentand lucrarile executate si restul de executat) privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii ,, Reabilitarea si mode

31/01/2017 HCL privind aprobarea Raportului de activitatea al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga pentru anul 2016

31/01/2017 HCL privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a acestora

31/01/2017 HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga,prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

31/01/2017 HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei orasului Azuga, pentru semestrul II 2016

31/01/2017 HCL privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in orasul Azuga

31/01/2017 HCL privind instituirea taxei de trasnport pe cablu, in cuantum de 8% din valoarea tichetelor vandute de catre agentii economici care desfasoara activitatea de transport pe cablu la domeniul schiabil al orasului Azuga

13/01/2017 HCL privind mandatarea Primarului orasului Azuga cu dreptul de a semna in numele si pe seama Consiliului Local al orasului Azuga, contractul de ' Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilormunicipale

11/01/2017 HCL privind aprobarea repartizarii excedentului bugetar al anului 2016, in suma de 1.217.734,31 lei

11/01/2017 HCL privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 41.801,57 lei