Primăria Azuga județul Prahova

Hotărâri de consiliu (2018)

21/12/2018 HCL 200/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga,STR. SORICA F.N.

21/12/2018 HCL 199/199/21.12.2018 privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG oras Azuga pana la data de 30.12.2023

21/12/2018 HCL 198/21.12.2018 privind aprobarea raportului de evaluare inregistrat sub nr. 15036/2018 intocmit de expert evaluator PFA Faliboga Cristian Alin

21/12/2018 HCL 197/21.12.2018 privind aprobarea proiectului MODERNIZARE CRESA CU GRADINITA IN ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA

21/12/2018 HCL 196/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, STR. INDEPENDENTEI 30

21/12/2018 HCL 195/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Independentei 59

21/12/2018 HCL 194/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, STR. victoriei 36

21/12/2018 HCL 193/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Amurgului f.n.

21/12/2018 HCL 192/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Prahovei 25

21/12/2018 HCL 190/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Independentei 18

21/12/2018 HCL 189/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, Sorica f.n. ca urmare a constatarii mentinerii in categoria imobilelor considerate ca fiind neingrijite

21/12/2018 HCL 188/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga, str. Independentei 28

21/12/2018 HCL 187/21.12.2018 privind modificarea si completarea anexei la HCL Azuga 23/25.02.2016

21/12/2018 HCL 186/21.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa pentru anul 2019

21/12/2018 HCL 185/21.12.2018 privind validarea alegerii dlui Saramet Ioan in functia de consilier local in cadrul Consiliului Local Azuga

26/10/2018 HCL privind asociarea Orasului Azuga cu judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public

26/10/2018 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

25/09/2018 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

31/08/2018 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga

31/08/2018 HCL privind aprobarea raport evaluare inregistrat sub nr. 10301/2018

31/08/2018 HCL privind realizarea ' Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga'

31/08/2018 HCL privind aprobarea vanzarii catre dl.Draghici Marcel a terenului aferent locuintei, identificat in CF nr. 367N/III-Azuga, in suprafat de 26,40 mp, indiviz din 829 mp, situat in oras Azuga, str. Umbroasa 1

31/08/2018 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea terenului in suprafata de 50 mp situat in str. I.L.Caragiale, nr. 2, T14, P280, avand destinatia de cultura-gradina

31/08/2018 HCL privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite de evaluator autorizat PFA Faliboga Cristian Alin

31/08/2018 HCL privind aprobare Raport evaluare inregistrat sub nr. 8787/2018

31/08/2018 HCL privind aprobare Raport evaluare NR. 9119/2018

31/08/2018 HCL privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru obiectivul ' REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA STRAZI ORAS AZUGA- ETAPA II'

31/08/2018 HCL privind aprobarea Devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualizati dupa procedura de achizitie privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii ' Reabilitare si modernizare retea strazi in oras Azuga- Etapa II'

31/08/2018 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in vederea constituirii Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii ( C.E.A.C.) din cadrul Liceului Teoretic Azuga

31/08/2018 HCL privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Azuga in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Azuga

31/08/2018 HCL privind incheierea unui parteneriat cu Yanis Music & fILM, in vederea realizarii proiectului WinterFest 2018-2019, in perioada decembrie 2018-ianuarie 2019

31/08/2018 HCL privind validarea alegerii dlui PASCU NICOLAE in functia de consilier local in cadrul Consiliului Local oras Azuga

27/08/2018 HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE SPATIU AMBIENTAL ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA

27/08/2018 HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA - LOT 2

27/08/2018 HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA - LOT 1

27/08/2018 HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI AMENAJARE SPATIU AMBIENTAL ORAS aZUGA, JUD. PRAHOVA

27/08/2018 HCL aprobare studiu SF si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA, ORAS AZUGA, PRAHOVA

27/08/2018 HCL completare Strategiei Dezvoltare Durabila a orasului Azuga

27/08/2018 HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Cerbului nr. 30, bloc E5, et. 1, ap. 7 titularului contractului de cotractului de inchiriere 9906/2017 , dl. Balaceanu Marian

27/08/2018 HCL privind repartizarea locuintei situata in str. Prahovei nr. 17 A, spatiu locativ compus din dormitor, bucatarie si vestibui, doamnei Matei Gabriela

27/08/2018 HCL prelungire contract inchiriere 11710/2008

27/08/2018 HCL privind modificarea listei de investitii pe anul 2018 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

27/08/2018 HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.06.2018

27/08/2018 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

20/08/2018 HCL aprobare S.F, si indicatori tehnico-economici obiectiv MODERNIZARE STRAZI ORAS AZUGA, JUD. PRAHOVA - LOT 2

25/07/2018 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

25/07/2018 HCL transferare contract inchiriere 9873/2017 din titular Tarsu Elena in titular Calmatuianu Florentina

25/07/2018 HCL privind aprobare vanzare teren in suprafata de 13 mp, dnei Dutu Silvia

25/07/2018 HCL aprobare Raport evaluare nr. 8025/2018

25/07/2018 HCL aprobare Raport activitate asistenti personali persoane handicap grav

27/06/2018 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea concesionarii unor terenuri care apartin domeniului privat al orasului Azuga

27/06/2018 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii unor terenuri care apartin domeniului privat al orasului Azuga

27/06/2018 HCL privind revocare HCL 242/2017

27/06/2018 HCL privind revocare HCL nr,. 241/2017

27/06/2018 HCL privind revocarea hcl 240/2017 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladire si teren, pentru imobilul situat in or. Azuga, str. Independentei, nr. 18, zona C, care se incadreaza in categoria cladire si teren neingrijite, proprietatea S.C. Roua

27/06/2018 HCL privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a documentatiilor SF, PT, DTAC in vederea realizarii obiectivului de investitii ' Cresterea capacitatii de inzapezire pe zona inferioara a partiei de schi Sorica, oras Azuga

27/06/2018 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea vanzarii terenului proprietate privata a orasului Azuga in suprafata de 269 mp situat in orasul Azuga, str. Prahovei, limitrof nr. 25 A, T21, P379

27/06/2018 HCL privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 96 mp situat in or. Azuga, str. Independentei nr. 33, T 19, P354, d-nei Visteanu Georgeta Iuliana

27/06/2018 HCL privind aprobarea subinchirierii spatiului in suprafata de 1 mp, identificat in planul anexat, in imobilul inchiriat de Orasul Azuga, situat in str. Independentei, nr. 10 A, in vederea amplasarii unui ATM de catre BCR

27/06/2018 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta . constand din materiale de constructie, in suma de 2000 lei, dlui Soreanu Petre, pentru refacerea locuintei distruse de incendiu

27/06/2018 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei d-nai Savu Maria diagnosticata cu tumora maligna de col uterin

27/06/2018 HCL privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului anual de combatere a marginalizarii pe anul 2018

27/06/2018 HCL privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga de dl. Pinta Dan

04/06/2018 HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

04/06/2018 HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terelului in suprafata de 4945 mp, situat in orasul Azuga, str. Umbroasa, f.n. , T 16, P313

30/05/2018 HCL privind revocarea HCL 239/2017

30/05/2018 HCL privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lui d-nei Stoica Gabriela Loredana

30/05/2018 HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni pentru imobilul situat in str. Independentei 10 A, cu S.C. ITAL COLOR IMPEX S.R.L.

30/05/2018 HCL privind incheierea unui Contract de inchiriere pe o perioada de 24 luni pentru imobilul situat in str. Independentei 10 A, cu S.C. ITAL COLOR IMPEX S.R.L.

30/05/2018 HCL privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Independentei nr. 26, titularului contractului de inchiriere nr. 9426/2017, dl. Babanau Dumitru

30/05/2018 HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 253 mp, situat in oras Azuga, str. Brandusei, nr. 4 A, T13, P267 dnei Banescu Anisoara

30/05/2018 HCL privind prelungire durata contracte inchiriere bl. ANL , str. Victoriei nr. 48

18/05/2018 HCL privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

18/05/2018 HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

18/05/2018 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii ale S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

18/05/2018 HCL privind aprobarea Raportului de activitate al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L. pentru perioada 01.09.2017-31.03.2018

27/04/2018 HCL privind aprobarea unui numar de 32 burse elevi Liceu Teoretic Azuga

27/04/2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului loxcal de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

27/04/2018 HCL privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2018

27/04/2018 HCL privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile unui obiectiv, din lista de active fixe necorporale, care nu se mai realizeaza

27/04/2018 HCL privind reglementarea activitatii de transport in regim de inchiriere

27/04/2018 HCL privind constituirea Comisiei locale de ordine publica, oras Azuga

27/04/2018 HCL privind aprobare rapoarte evaluare intocmite de expert evaluator Cristian Faliboga Alin

27/04/2018 HCL privind aprobare rapoarte evaluare intocmite de expert evaluator Cristian Faliboga Alin

27/04/2018 HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in Azuga, str. Valea Azugii, nr. s,lot 54, T16, P316 cu exercitarea dreptului de preeemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe acest teren, dl.Burghiu Marius Florin

27/04/2018 HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 103 mp, situat in or. Azuga, str. 24 Ianuarie, limitrof nr. 3 A, T 19, P 335

27/04/2018 HCL privind vanzare teren in suprafata de 98 mp, situat in Azuga, str. Umbroasa, nr. 1, numar cadastral 22186, dlui Tudorache Aurel Pusu

27/04/2018 HCL aprobare documentatie tehnico-economica ( faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici MODERNIZARE CRESA CU GRADINITA IN ORAS AZUGA

28/03/2018 HCL privind modificarea pozitiei nr. 544 din anexa la HCL 23/2016

28/03/2018 HCL privind aprobare organizare licitatie publica pentru vanzarea terenului in suprafata de 50 mp, situat in str. I.L.Caragiale, nr. 2, T14, P280

28/03/2018 HCL privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2018 in cadrul sistemelor de alimentare cu apa /canalizare oras Azuga cu finantare din fondul IID

28/03/2018 HCL privind aprobarea esalonarii platii pretului de vanzare teren

28/03/2018 HCL privind scutire de la plata taxei intretinere cimitir

28/03/2018 HCL privind aprobare raport evaluare 2941/2018

28/03/2018 HCL privind aprobare raport evaluare 3249/2018

28/03/2018 HCL privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3251/2018

28/03/2018 HCL prelungire contract inchiriere 11714/2008

28/03/2018 HCL transferare contract inchiriere nnr. 9431/2017

28/03/2018 HCL transferare contract inchiriere 9430/2017

28/03/2018 HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta oras Azuga pentru anul 2017

28/03/2018 HCL privind aprobarea ROF al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/03/2018 HCL privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2018 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/03/2018 HCL privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/03/2018 HCL privind includerea strazii Prelungirea Teilor si a strazii Prelungirea Izvoarelor in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Azuga, aprobat prin HCL Azuga nr. 47/2009

28/03/2018 HCL privind restaurarea si reamplasarea monumentului inchinat Generalului Gheorghe Garoescu

28/03/2018 HCL privind incheierea unui parteneriat cu S.C. Way Events S.R.L.

28/03/2018 HCL privind acordare ajutor urgenta in suma de 2000 lei d-nei Rusen Elena

28/03/2018 HCL privind schimbare sediu social principal S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

28/03/2018 HCL privind subinchiriere spatiu

28/03/2018 HCL privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 10278/2008 incheiat intre orasul Azuga si Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga

28/03/2018 HCL privind rezilierea nor contracte de concesiune

28/02/2018 HCL privind actualizarea Contractului de voluntariat pentru Situatii de Urgenta

28/02/2018 HCL privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii nr. 3D, lot 15, cu exercitarea dreptului de preemtiune in favoarea proprietarului constructiei edificate pe acest teren, dl. Simionescu Ion

28/02/2018 HCL privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea a 4 loturi teren in suprafata de 70,5 mp fiecare, construire garaj, in str. Muncii, nr. 27

28/02/2018 HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

28/02/2018 HCL privind aprobarea statului de functii, a regulamentului de salarizare si a grilei de salarizareva S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

28/02/2018 HCL privind stabilirea numarului candidatilor pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

28/02/2018 HCL privind organizare licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 75 mp, cu destinatia cultura-gradina situat in str. Parcului f.n., T 11, P 187

28/02/2018 HCL privind aprobare rapoarte de evaluare intocmite de Expert Evaluator Cristian Faliboga Alin

28/02/2018 HCL privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale oras Azuga pentru anul 2017

28/02/2018 HCL privind inscrierea cu drept locativ in contractul de inchiriere nr. 731/2014, titular Iconaru Anicuta, a domnului Istvan Mihai Florin, spatiu locativ situat in str. Independentei nr. 26, oras Azuga

16/02/2018 HCL privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

31/01/2018 HCL privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

31/01/2018 HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenuluiin suprafata de 179mp situat in orasul Azuga, str. Victoriei nr. 37 A, T124, P 431, organizare licitatie in vederea vanzarii si intocmire raport evaluare

31/01/2018 HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 70 mp situat in orasul Azuga, str. Prahovei f.n., T22, P405, organizare licitatie in vederea vanzarii si intocmire raport evaluare

31/01/2018 HCL privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Azuga II a terenului in suprafata de 1427 mp, situat in orasul Azuga, str. Ritivoiu nr. 11A, reprezentand o parte din lotul in suprafata de 2227 mp, cu numar cadastral 22147

31/01/2018 hcl privind aprobarea documentatiei ' PROIECT DE AMENAJAMENT PASTORAL'

31/01/2018 HCL privind instruirea taxei de transport, in cuantum de 10% din incasarile fara TVA ale transportatorilor pe cablu si banda, care desfasoara activitate in zona partiilor de schi Azuga

31/01/2018 HCL privind aprobareavanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Umbroasa nr. 3 titularului contractului de inchiriere nr. 9607/2017 - dl. Bunghez Iulian

31/01/2018 HCL privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 161 mp situat in orasului Azuga, str. Valea Azugii nr. 16, T16, P309

31/01/2018 HCL privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei orasului Azuga, pentru perioada iulie-decembrie 2017

31/01/2018 HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

31/01/2018 HCL privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

31/01/2018 HCL privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul orasului Azuga

16/01/2018 HCL privind esalonarea la plata pentru o perioada de maxim 60 luni, respectiv 5 ani a sumei de 952.299 lei reprezentand TVA , dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA

08/01/2018 HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 la Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga

08/01/2018 HCL privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie Proiect' Amenajare spatii verzi in orasul Azuga'

08/01/2018 HCL privind aprobarea cheltuielilor care se suporta din bugetul local al orasului Azuga in cuantum de 703.884,23 lei pentru cofinantarea obiectivului ' Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga - etapa II

08/01/2018 HCL privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017