Primăria Azuga județul Prahova

Hotărâri de consiliu (2019)

18/03/2019 HCL 26/14.03.2019 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia care deserveste partia Sorica, in data de 20.03.2019. participantilor la competitia sportiva " Cupa Jandarmeriei la schi alpin editia a VI-a "

18/03/2019 HCL 25/14.03.2019 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de maxim 1.500.000 lei ce urmeaza a fi contractate de catre S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

18/03/2019 HCL 24/14.03.2019 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia tip teleschi care deserveste partia Sorica, in data de 15.03.2019, participantilor la competitia sportiva organizata de catre Asociatia Monitorilor de schi Azuga

18/03/2019 HCL 23/14.03.2019 privind prelungirea perioadei de numire a administratorilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie al S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L., cu 2 luni, respectiv 01.03.2019-30.04.2019

12/03/2019 HCL 22/27.02.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

12/03/2019 HCL 21/27.02.2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere 5922/2014

12/03/2019 HCL 20/27.02.2019 privind modificarea pozitiei nr. 588 din anexa la HCL nr. 23/25.02.2016 pentru aprobarea inventarului terenurilor care apartin domeniului privat al orasului Azuga

12/03/2019 HCL 19/27.02.2019 privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 9mp situat in or. Azuga, str. Valea Azugii, nr. 2, T16, P315, numar cadastral 20902

12/03/2019 HCL 18/27.02.2019 privind desemnarea d-lui consilier Thomani Anton Francisc ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Azuga in CA al Apitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

12/03/2019 HCL 17/27.02.2019 privind aprobarea unui numar de 32 burse elevilor din cadrul Liceului Teoretic Azuga

12/03/2019 HCL 16/27.02.2019 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru anul 2019-2020, la nivelul orasului Azuga

04/03/2019 HCL 15/22.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizati la data de 01.02.2019 privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strazi-etapa II

04/03/2019 HCL 14/22.02.2019 privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru restul de executat, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 la obiectivul " Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga-etapa II"

04/03/2019 HCL 13/22.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizati la data de 01.02.2019 privind cheltuielile de capital necesare obiectivului de investitii " Reabilitare si modernizare strazi-ET.I

04/03/2019 HCL 12/22.02.2019 privind aprobarea cheltuielilor care se finanteaza din bugetul local pentru restul de executat, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 la obiectivul " Reabilitare si modernizare strazi oras Azuga-etapa I"

04/03/2019 HCL 11/22.02.2019 privind rezilierea unor contracte de concesiune

21/02/2019 HCLnr. 10/2019 privind aprobarea tarifelor pentru transport, colectare si depozitare deseuri oras Azuga

18/02/2019 HCL nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ( studiu oportunitate, regulament salubrizare, caiet sarcini, model Contract delegare prin concesiune a servici

18/02/2019 HCL nr. 8/30.01.2019 privind introducerea investitiei " Canalizare pluviala str. 30 Decembrie si str. Gospodariei, oras Azuga" in domeniul public al or. Azuga si darea in administrarea S.C. Hidro Prahova S.A.

18/02/2019 HCL nr. 7/30.01.2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Azuga in domeniul privat al orasului Azuga a unor terenuri

18/02/2019 HCL nr. 6/30.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza si coeficientii raportati la salariul minim brut pe tara garantat in plata la 01.01.2019

18/02/2019 HCL nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

18/02/2019 HCL nr. 4/30.01.2019 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9419/2017 din titular Diac Anton ( decedat) in titular Majlat Veronica

18/02/2019 HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru anul 2019

18/02/2019 HCL nr. 2/30.01.2019 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei or. Azuga, pentru semestrul II, 2018

18/02/2019 HCL nr. 1/30.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

21/01/2019 HCL 191/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga,str. Amurgului 1