Primăria Azuga județul Prahova

Board decisions

18/02/2019 HCL nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice ( studiu oportunitate, regulament salubrizare, caiet sarcini, model Contract delegare prin concesiune a servici

18/02/2019 HCL nr. 8/30.01.2019 privind introducerea investitiei " Canalizare pluviala str. 30 Decembrie si str. Gospodariei, oras Azuga" in domeniul public al or. Azuga si darea in administrarea S.C. Hidro Prahova S.A.

18/02/2019 HCL nr. 7/30.01.2019 privind trecerea din domeniul public al orasului Azuga in domeniul privat al orasului Azuga a unor terenuri

18/02/2019 HCL nr. 6/30.01.2019 privind aprobarea salariilor de baza si coeficientii raportati la salariul minim brut pe tara garantat in plata la 01.01.2019

18/02/2019 HCL nr. 5/30.01.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

18/02/2019 HCL nr. 4/30.01.2019 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 9419/2017 din titular Diac Anton ( decedat) in titular Majlat Veronica

18/02/2019 HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru anul 2019

18/02/2019 HCL nr. 2/30.01.2019 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei or. Azuga, pentru semestrul II, 2018

18/02/2019 HCL nr. 1/30.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

21/01/2019 HCL 191/21.12.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri/terenuri, incepand cu anul 2019, pentru imobilul situat in orasul Azuga,str. Amurgului 1