Primăria Azuga Prahova county

HCL nr. 135/31.08.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 9657/11.08.2020 pentru bunurile ( terenuri) apartinend domeniului privat al orasului Azuga, incrise in prezent in evidenta tehnico-operativa in unitati naturale si inregistrarea in eviden