Primăria Azuga județul Prahova

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

31/03/2020 HCL nr. 45/25.03.2020 privind revocarea HCL nr. 21/2020 privind vanzarea terenului in suprafata de 65 mp, rezultat in urma dezmembrarii terenului cu numar cadastral 20391, situat in oras Azuga, str. Parcului, nr. 26, dnei Brinzea Liliana

31/03/2020 HCL nr. 44/25.03.2020 privind completarea Anexei 3 la HCL oras Azuga nr. 163/27.09.2017 pentru aprobarea " Regulamentului local de amplasare a indicatoarelor publicitare dirtectionale in orasul azuga", cu doua noi locuri de amplasare

31/03/2020 HCL nr. 43/25.03.2020 privind aprobarea vanzarii directe a terenului proprietate privata a orasului Azuga, in suprafata de 2550 mp, situat in orasul Azuga, str. Victoriei, f.n., catre S.C. INTAS LUM S.R.L.

31/03/2020 HCL nr. 42/25.03.2020 privind modificarea si completarea " Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga" , aprobat si insusit prin HCL nr. 23/25.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

31/03/2020 HCL nr. 41/25.03.2020 privind aprobarea preturilor de pornire a licitatiei in vederea vanzarii unor terenuri proprietate privata a orasului Azuga

31/03/2020 HCL nr. 40/25.03.2020 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei in vederea vanzarii terenului in suprafata de 1945 mp, compus din 1118 mp intravilan si 827 mp extravilan, situat in oras Azuga, str. Sorica, f.n., numar cadastral 22278, in cuantum

31/03/2020 HCL nr. 39/25.03.2020 privind aprobarea raportului de evaluare inregistrat sub nr. 2279/2020 intocmit de expert evaluator PFA Faliboga Cristian Alin, respectiv pretul de vanzare al locuintei situata in str. Postavariei nr. 1, et. 1, ap. 5, numar cadastral

31/03/2020 HCL nr. 38/25.03.2020 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea terenului in suprafata de 60 mp, situat in oras Azuga, str. Independentei, nr. 57A, numar cadastral 22316, in cuantum de 38,00 euro/mp, fara TVA

31/03/2020 HCL 37/25.03.2020 privind acordarea unui ajutor de uegenta in suma de 2000 lei dlui Constantin Danut pentru acoperire costuri proteza de coapsa modulara

10/03/2020 HCL nr. 35/06.03.2020 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Valea Prahovei in Actiune"

10/03/2020 HCL nr. 36/06.03.2020 privind acordarea de gratuitate la transportul pe instalatia tip teleschi care deserveste partia sorica, in data de 09.03.2020, participantilor la competitia sportiva organizata de catre " Asociatia Monitorilor de schi din Azuga"

10/03/2020 HCL nr. 34/26.02.2020 privind asocierea orasului azuga, prin Primar, dl. Barbu George Ciprian, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Valea Prahovei 2020", persoana juridica de drept privat, non-guvern

10/03/2020 HCL nr. 33/26.02.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Azuga

10/03/2020 HCL nr. 32/26.02.2020 privind completarea" Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga, aprobar si insusit prin HCL oras Azuga nr. 23/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

10/03/2020 HCL nr. 31/26.02.2020 privind aprobarea unui numar de 36 burse elevilor Liceului Teoretic Azuga

10/03/2020 HCL nr. 30/26.02.2020 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 10127/2017 din titular Dumitru Constantin, in titular Dumitru Ionut Gabriel, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in Azuga, str. Umbr

10/03/2020 HCL nr. 29/26.02.2020 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie locuinta, cu o perioada de 5 ani

09/03/2020 HCL nr. 28/26.02.2020 privind acordare ajutor urgenta in suma de 1000 lei dnei Rusen Elena

09/03/2020 HCL nr. 27/26.02.2020 privind acordare ajutor urgenta in suma de 1000 lei dnei Soica Gabriela pentru investigatii medicale si tratament recuperator

09/03/2020 HCL nr. 26/26.02.2020 privind vanzarea terenului in suprafata de 62 mp, situat in str. Muncii, nr. 29, cu numar cadastral 22312 dlui Serban Ctin Mihai

09/03/2020 HCL nr. 25/26.02.2020 privind aprobarea pretului de vanzare aferent locuintei, identificat in CF nr. 20501 Azuga, in suprafata de 26,40 mp, in diviz din 151 mp, situat in str. Umbroasa nr. 1, de 18,00 euro/mp, fara tva

09/03/2020 HCL nr. 24/26.02.2020 privind aprobarea raportului de evaluaere inregistrat sub nr. 747/2020

09/03/2020 HCL nr. 23/26.02.2020 privind aprobarea raportului de evaluare inregistreat sub nr. 748/2020

09/03/2020 HCL nr. 22/26.02.2020 privind aprobare raport evaluare nr. 749/2020

09/03/2020 HCL nr. 21/26.02.2020 privind vanzarea terenului in suprafata de 65mp, rezultat in urma dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 20391, situat in oras Azuga, str. Parcului, nr. 26, dnei Brinzea Liliana

09/03/2020 HCL nr. 20/26.02.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 1791/2020

09/03/2020 HCL nr. 19/26.02.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Ortopedie si Traumatologie Azuga

09/03/2020 HCL nr. 18/26.02.2020 privind validarea rezultatului concursului organizat de catre Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga pentru ocuparea postului de medic sef Sectie Ortopedie - Traumatologie

09/03/2020 HCL nr. 17/26.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ teritoriala a localitatii Azuga

09/03/2020 HCL nr. 15/21.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020

20/02/2020 HCL nr. 14/29.01.2020 privind constituirea, incadrarea si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2 aflat in subordinea Consiliului Local Azuga, jud. Prahova

20/02/2020 HCL nr. 13/20.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale oras Azuga pentru anul 2019

20/02/2020 HCL 12/29.01.2020 privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL Azuga nr. 119/31.08.2018

19/02/2020 HCL nr. 11/29.01.2020 privind aprobarea pretului minim de pornire a licitatiei in vederea vanzarii terenului in suprafata de 147 mp, situat in str. Baiului nr. 2, numar cadastral 22309, de 24,00 euro/mp, fara tva

19/02/2020 HCL nr. 10/20.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea spatiilor cu destinatie de locuinte construite din fondurile statului, imobilelor cu destinatie de locuinte preluate in proprietatea statului, terenurilor aferente locuintelor, terenu

19/02/2020 HCL nr. 9/20.01.2020 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 10125/2017 din titular Botu Maricica( decedata) in titular Botu Catalin Adrian - fiu, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in Azuga, st

19/02/2020 HCL nr. 8/29.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei dlui Sacafa Sorin pentru tratament de specialitate fiind diagnosticat cu neoplasm pulmonar drept, stadiul 4

19/02/2020 HCL nr. 7/29.01.2020 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a acestora

19/02/2020 HCL nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

19/02/2020 HCL nr. 5/29.01.2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei orasului Azuga, pentru semestrul II 2019

16/01/2020 HCL nr. . 4/10.01.2020 privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anual rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa

16/01/2020 HCL nr. 3/10.01.2020 privind aprobarea grilei de salarizare a S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

16/01/2020 HCL nr. 2/10.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga si stabilirea coeficientilor de salarizare incepand c

16/01/2020 HCL nr. 1/10.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea deseurilor, oras Azuga

16/01/2020 HCL nr. 171/09.12.2019 privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cunatum de 116.468,00 lei pentru realizarea obiectuvului Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi a orasului Azuga- etapa II

16/01/2020 HCL nr. 170/09.12.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat cu indicatori tehnico-economici actualizati la data de 01.12.2019

16/01/2020 HCL nr. 196/20.12.2019 privind acordarea gratuitatii pe instalatiile de transport pe cablu aflate in proprietatea orasului Azuga, in cadrul campaniei " Azuga pe schiuri"

16/01/2020 HCL nr. 195/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga

16/01/2020 HCL nr. 194/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11711/2008 , titular contract Tudose Marius Tiberiu

16/01/2020 HCL nr. 193/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 108 mp, situat limitrof loturi Legea 15/2003- str. Izvoarelor, nr. 24, oras Azuga, T6, P94

16/01/2020 HCL nr. 192/20.12.2019 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Azuga

16/01/2020 HCL nr. 191/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii celor doua loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Azuga, in suprafata de 500 mp fiecare: lot 2 si lot 3, situate in zona Cazacu, oras

16/01/2020 HCL nr. 190/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii terenului in suprafata de 705 mp , situat in orasul Azuga, str. Sorica, f.n., T 24, P81 pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul

16/01/2020 HCL nr. 189/20.12.2019 privind incheierea unui contract de sponsorizare intre Orasul Azuga prin Primaria orasului Azuga si New Age Advertising Agency S.R.L.

16/01/2020 HCL nr. 187/21.12.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitatew al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga

16/01/2020 HCL nr. 186/20.12.2019 privind acordarea unor cadouri elevilor din cadrul Gradinitei si Liceului Teoretic Azuga cu ocazia sarbatorilor de iarna

16/01/2020 HCL nr. 185/20.12.2019 privind scaderea din evidenta analitica a unor creante fiscale reziltate din impozitarea unui mijloc de transport radiat din circulatia pe drumurile publice

16/01/2020 HCL nr/. 184/20.12.2019 aprobare Regulament de organizare si functionare Serviciul public de salubrizare

16/01/2020 HCL nr. 183/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului nr. 11712/2008, titular Tudose Victor

16/01/2020 HCL nr.182/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11706/2008

16/01/2020 HCL nr. 181/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11714/2008, modificat prin acte aditionale nr. 1609/2013 si nr. 4168/2018, titular contract Mihalache Nicolae, avand ca obiect locuinta tip modul, situata in str. Amurgului

16/01/2020 HCL nr. 180/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 83 mp, situat in str. Parcului, nr. 52, T13, P255

16/01/2020 HCL 179/20.12.2019

16/01/2020 HCL 178/20.12.2019 privind aprobare Raport evaluare 14672/2019 pentru bunurile apartinend domeniului privat al orasului Azuga, inscrise in prezent in evidenta tehnico-operativa in unitati naturalei

16/01/2020 HCL 177/20.12.2019

16/01/2020 HCL 176/20.12.2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12861/25.10.2018

16/01/2020 HCL 175/20.12.2019 privind aprobarea acordarii sumei de 1000 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de convietuire, in cursul anului 2019

16/01/2020 HCL 174/20.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2020

16/01/2020 HCL nr. 173/09.12.2019 privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terenului in suprafata de 74 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii, f.n., t15, p292