Primăria Azuga județul Prahova

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

19/02/2020 HCL nr. 11/29.01.2020 privind aprobarea pretului minim de pornire a licitatiei in vederea vanzarii terenului in suprafata de 147 mp, situat in str. Baiului nr. 2, numar cadastral 22309, de 24,00 euro/mp, fara tva

19/02/2020 HCL nr. 10/20.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea spatiilor cu destinatie de locuinte construite din fondurile statului, imobilelor cu destinatie de locuinte preluate in proprietatea statului, terenurilor aferente locuintelor, terenu

19/02/2020 HCL nr. 9/20.01.2020 privind transferarea contractului de inchiriere nr. 10125/2017 din titular Botu Maricica( decedata) in titular Botu Catalin Adrian - fiu, membru cu drept locativ in contractul de inchiriere rubricat, spatiu locativ situat in Azuga, st

19/02/2020 HCL nr. 8/29.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1500 lei dlui Sacafa Sorin pentru tratament de specialitate fiind diagnosticat cu neoplasm pulmonar drept, stadiul 4

19/02/2020 HCL nr. 7/29.01.2020 privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare a acestora

19/02/2020 HCL nr. 6/29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, oras Azuga, prevazute pentru beneficiarii venitului minim garantat

19/02/2020 HCL nr. 5/29.01.2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati in cadrul Primariei orasului Azuga, pentru semestrul II 2019

16/01/2020 HCL nr. . 4/10.01.2020 privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anual rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa

16/01/2020 HCL nr. 3/10.01.2020 privind aprobarea grilei de salarizare a S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.

16/01/2020 HCL nr. 2/10.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga si stabilirea coeficientilor de salarizare incepand c

16/01/2020 HCL nr. 1/10.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea deseurilor, oras Azuga

16/01/2020 HCL nr. 171/09.12.2019 privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local, in cunatum de 116.468,00 lei pentru realizarea obiectuvului Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi a orasului Azuga- etapa II

16/01/2020 HCL nr. 170/09.12.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat cu indicatori tehnico-economici actualizati la data de 01.12.2019

16/01/2020 HCL nr. 196/20.12.2019 privind acordarea gratuitatii pe instalatiile de transport pe cablu aflate in proprietatea orasului Azuga, in cadrul campaniei " Azuga pe schiuri"

16/01/2020 HCL nr. 195/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga

16/01/2020 HCL nr. 194/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11711/2008 , titular contract Tudose Marius Tiberiu

16/01/2020 HCL nr. 193/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenului in suprafata de 108 mp, situat limitrof loturi Legea 15/2003- str. Izvoarelor, nr. 24, oras Azuga, T6, P94

16/01/2020 HCL nr. 192/20.12.2019 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Azuga

16/01/2020 HCL nr. 191/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii celor doua loturi de teren apartinand domeniului privat al orasului Azuga, in suprafata de 500 mp fiecare: lot 2 si lot 3, situate in zona Cazacu, oras

16/01/2020 HCL nr. 190/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise in vederea inchirierii terenului in suprafata de 705 mp , situat in orasul Azuga, str. Sorica, f.n., T 24, P81 pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul

16/01/2020 HCL nr. 189/20.12.2019 privind incheierea unui contract de sponsorizare intre Orasul Azuga prin Primaria orasului Azuga si New Age Advertising Agency S.R.L.

16/01/2020 HCL nr. 187/21.12.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitatew al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga

16/01/2020 HCL nr. 186/20.12.2019 privind acordarea unor cadouri elevilor din cadrul Gradinitei si Liceului Teoretic Azuga cu ocazia sarbatorilor de iarna

16/01/2020 HCL nr. 185/20.12.2019 privind scaderea din evidenta analitica a unor creante fiscale reziltate din impozitarea unui mijloc de transport radiat din circulatia pe drumurile publice

16/01/2020 HCL nr/. 184/20.12.2019 aprobare Regulament de organizare si functionare Serviciul public de salubrizare

16/01/2020 HCL nr. 183/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului nr. 11712/2008, titular Tudose Victor

16/01/2020 HCL nr.182/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11706/2008

16/01/2020 HCL nr. 181/20.12.2019 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 11714/2008, modificat prin acte aditionale nr. 1609/2013 si nr. 4168/2018, titular contract Mihalache Nicolae, avand ca obiect locuinta tip modul, situata in str. Amurgului

16/01/2020 HCL nr. 180/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii terenului in suprafata de 83 mp, situat in str. Parcului, nr. 52, T13, P255

16/01/2020 HCL 179/20.12.2019

16/01/2020 HCL 178/20.12.2019 privind aprobare Raport evaluare 14672/2019 pentru bunurile apartinend domeniului privat al orasului Azuga, inscrise in prezent in evidenta tehnico-operativa in unitati naturalei

16/01/2020 HCL 177/20.12.2019

16/01/2020 HCL 176/20.12.2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12861/25.10.2018

16/01/2020 HCL 175/20.12.2019 privind aprobarea acordarii sumei de 1000 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de convietuire, in cursul anului 2019

16/01/2020 HCL 174/20.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pentru anul 2020

16/01/2020 HCL nr. 173/09.12.2019 privind evidentierea in domeniul privat al orasului Azuga a terenului in suprafata de 74 mp, situat in orasul Azuga, str. Valea Azugii, f.n., t15, p292