Primăria Azuga județul Prahova

HCL 176/20.12.2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 12861/25.10.2018