Primăria Azuga județul Prahova

HCL 91/24.06.2020 privind modificarea si completarea " Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga", aprobat si insusit prin HCL nr. 23/2016, cu modificarile si completarile ulterioare