Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 107/31.07.2020 privind aprobarea Regulamentului privind proceura de vanzarea a terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga