Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 109/31.07.2020 privind aprobarea vanzarii terenului apartinend domeniului privat al orasului Azuga, in suprafata de 250 mp, situat in Azuga, str. Parcului, nr. 27, T6, P52