Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 127/05.08.2020 privind actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ( DALI) aferent proiectului " Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din orasul Azuga" si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului