Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 134/31.08.2020 privind modificarea si completarea " Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga", aprobat si insusit prin HCL nr. 23/25.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare