Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 140/31.08.2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire, caiet de sarcini, fisa de date a procedurii si Declaratie de participare la licitatie, pentru vanzarea terenului proprietate privata a orasului Azuga, in suprafata de 1945 mp, compus din