Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 187/21.12.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitatew al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga