Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 195/20.12.2019 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga