Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 2/10.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si a serviciilor subordonate Consiliului Local Azuga si stabilirea coeficientilor de salarizare incepand c