Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 32/26.02.2020 privind completarea" Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga, aprobar si insusit prin HCL oras Azuga nr. 23/2016, cu modificarile si completarile ulterioare