Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 33/26.02.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Azuga