Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 42/25.03.2020 privind modificarea si completarea " Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al orasului Azuga" , aprobat si insusit prin HCL nr. 23/25.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare