Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 44/25.03.2020 privind completarea Anexei 3 la HCL oras Azuga nr. 163/27.09.2017 pentru aprobarea " Regulamentului local de amplasare a indicatoarelor publicitare dirtectionale in orasul azuga", cu doua noi locuri de amplasare