Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 49/25.03.2020 privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 3939/03.04.2019 de modificare a obiectului contractului de concesiune din teren in suprafata de 70 mp, situat in orasul Azuga, str. Muncii, nr. 27, lot 1, cu numa