Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 52/29.04.2020 privind incetarea dreptului de folosinta gratuita constituit in favoarea dlui Frent George asupra terenului in suprafata de 273 mp ( 283 mp din masuratori) situat in or. Azuga, str. Parcului, f.n., lot 11