Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 54/29.04.2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire, caiet sarcini si fisa de date a procedurii pentru vanzarea unor terenuri proprietate privata a or. Azuga