Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 81/26.05.2020 privind evidentierea in domeniul privat al orasului a terenului in suprafata de 500 mp intravilan, situat in orasul Azuga, str. Valea Augii fn