Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 92/24.06.2020 privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 12860/25.10.2018 pentru diminuarea suprafetei terenului concesionat de la 600 mp la 324 mp