Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 95/24.06.2020 privind aprobarea vanzarii terenului apartinand domeniului privat al orasului Azuga, in suprafata de 250 mp situat in Azuga, str. Parcului 51, T6, P52, numar cadastral 21444