Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 96/24.06.2020 aprobarea vanzarii terenului apartinend domeniului privat al orasului Azuga, in suprafata de 262 mp situat in Azuga, str. Parcului 53, T6, P52