Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr. 99/13.07.2020 privind mandatarea Primarului orasului Azuga sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor - ADI Managementul Apei Prahova, impotriva majorarii de tarif propusa incepand cu data de 01.01.2021