Primăria Azuga județul Prahova

HCL nr.85/24.06.2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire, caiet sarcini, fisa de date a procedurii si Declaratia de participare la licitatie, pentru vanzarea unor terenuri proprietate privata a Orasului Azuga