Primăria Azuga județul Prahova

Dispoziții (2019)

05/11/2019 Dispozitia nr. 277/01.11.2019 privind mutarea definitiva a dnei Toma Georgeta din cadrul Serviciului Dezvoltare Urbana- Compartiment Tehnic, Investitii, managementul proiectelor, protectia mediului pe functia publica de executie vacanta de consilier in ca

05/11/2019 Dispozitia nr. 276/31.10.2019 privind desemnarea reprezentantilor Primariei or. Azuga in comisia de inventariere a patrimoniului S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, parte din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.

05/11/2019 Dispozitia nr. 275/31.10.2019 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al dlui Bunea Dan asistent personal gradatia 5 in cadrul Compartimentului asistenta sociala din cadrul Primariei or. Azuga, incepand cu data de 31.10.2019

05/11/2019 Dispozitia nr. 274/30.10.2019 privind incadrarea doamnei Crivat Elena in functia de asistent personal al persoanei adulte cu handicap grav Crivat Lucretia, gradatia 5 pe o perioada determinata cuprinsa intre data de 01.11.2019 si data de 07.10.2020 cu un

05/11/2019 Dispozitia nr. 273/30.10.2019 privind constituirea comisiei de licitatie publica deschisa cu strigare, in vederea vanzarii unor terenuri proprietate privata a or. azuga, organizata in data de 27.11.2019 si a comisiei de solutionare a contestatiilor privin

05/11/2019 Dispozitia nr. 272/29.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne Tudorache Edith

05/11/2019 Dispozitia nr. 271/29.10.2019 privind acordarea ajutorului social si si ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne dlui Ticu Cornel

05/11/2019 Dispozitia nr. 270/28.10.2019 acordare ajutor incalzire gaze naturale Orsivschi Emilia incepand cu data de 01.11.2019

30/10/2019 Dispozitia 269/25.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne dnei Radu Rodica

30/10/2019 Dispozitia 268/25.10.2019privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, lemne, dnei Paun Georgiana

30/10/2019 Dispozitia 267/25.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al orasului Azuga in sedinta ordinara, miercuri 30.10.2019

30/10/2019 Dispozitia 266/24.10.2019 privind suspendarea cu acordul partilor, pentru perioada 06.11.2019-06.03.2021 s raportului de serviciu al doamnei Debreti Roxana Elena

30/10/2019 Dispozitia 265/24.10.2019 privind promovarea d-nei Ilie Carmen Amalia

30/10/2019 Dispozitia 264/24.10.2019 privind promovarea d-nei Badila Gabriela

30/10/2019 Dispozitia 263/24.10.2019 privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al doamnei Debreti Roxana Elena, consilier gradul profesional superior in cadrul Compartimentului resurse umane al Primariei or. Azuga, incepand cu data de 06.11.2019

30/10/2019 Dispozitia 262/23.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, dlui Cojocaru Liviu

30/10/2019 Dispozitia 261/23.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, dlui Motoroiu Ion

30/10/2019 Dispozitia 260/23.10.2019 privind acordarea indemnizatiei lunare, persoanei cu handicap grav, dna Postelnicu Floarea incepand cu data de 01.11.2019

30/10/2019 Dispozitia 259/21.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, dnei Preda Cristina

30/10/2019 Dispozitia 258/21.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, dnei Serban Elena-Doina

30/10/2019 Dispozitia 257/21.10.2019 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, dnei Draghici Georgeta- Otilia

30/10/2019 Dispozitia 256/21.10.2019 privind constituire comisie de evaluare pentru licitatie publica organizata in data de 14.11.2019 in vederea inchirierii unor terenuri proprietate privata a orasului Azuga

30/10/2019 Dispozitia 255/18.10.2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

30/10/2019 Dispozitia 254/18.10.2019 privind acordarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, dlui Cazacu Nicolae

30/10/2019 Dispozitia 253/17.10.2019 privind acordarea indemnizatiei lunare, persoanei cu handicap grav, dna IONESCU MARIA, incepand cu data de 01.11.2019

30/10/2019 Dispozitia 252/16.10.2019 privind efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

16/10/2019 Dispozitie 251/14.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al orasului Azuga in sedinta extraordinara miercuri 16.10.2019, ora 13,00

14/10/2019 Dispozitie 249/11.10.2019 privind delimitare sectii votare la nivelul or. Azuga pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019

14/10/2019 Dispozitia 250/11.10.2019 privind stabilirea componentei comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in gradul profesional siperior celui detinut pentru functionarul public din cadrul Compartimentului f

11/10/2019 Dispozitie 248/10.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al orasului Azuga in sedinta extraordinara luni 14.10.2019, ora 13,00

11/10/2019 Dispozitia 247/09.10.2019 privind constituirea comisiei de inventarieie a stampilelor si stantelor timbru sec aflate in gestiunea SPCLEP AZUGA primite de la DEPABD

11/10/2019 Dispozitia 246/09.10.2019 privind aprobarea Proiectului de buget pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023, oras Azuga

09/10/2019 Dispozitia 244/07.10.2019

09/10/2019 Dispozitia 243/07.10.2019

07/10/2019 Dispozitie 241/07.10.2019

07/10/2019 Dispozitie 235/03.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 242/07.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 240/04.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 239/04.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 238/03.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 237/03.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 236/03.10.2019

07/10/2019 Dispozitia 233/03.10.2019 privind mutarea definitiva a dlui Stohr Eduard Corneliu, consilier, clasa I, grad superior din cadrul Serv. Dezvoltare urbana- Compartiment Tehnic, Investitii, Achizitii publice, managementul proiectelor si protectia mediului pe

07/10/2019 Dispozitia 232/01.10.2019 privind avansarea in gradatia 4 a d-nei Harapu Diana Elena

07/10/2019 Dispozitia 231/01.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al orasului Azuga in sedinta extraordinara convocata deindata, marti 01.10.2019

07/10/2019 Dispozita 234/03.10.2019

20/06/2019 Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul contractual si functionarii publici din cadrul Primariei orasului Azuga si serviciile subordonate Consiliului Local al orasului Azuga