Primăria Azuga județul Prahova

Formular F12 - Cerere prelungire valabilitate autorizatie de construire-desfiintare