Primăria Azuga județul Prahova

Formular F7 - Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism