Prima pagina Harta site Forum Arhiva Contact
Azuga
Turism
Meteo
Descriere generala
Istoric
Biserica
Salvamont
Harti
Serviciul Situatii de Urgenta
Galerie foto
Primaria
Conducerea
Consiliul local
Strategii si programe
Hotarari Consiliul Local
Proiecte
Organizare
Taxe si impozite
Comunicate
Anuntul public
Concursuri si examene
Contact
Informatii de interes public
Publicatii de casatorie
Declaratii de avere si interese
Informatii utile
Telefoane utile
Cultura si arta
Educatie
Institutii
Sanatate
Divertisment
Ultima imagine

Azuga
32 imagini in galerie
Newsletter
Prenume *
Nume *
Adresa email *
Grup stiri
Hotarari Consiliul Local Azuga

Galerie foto

Azuga

Azuga

Azuga
Informatii recente
 • HCL nr. 148/29.10.2015 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 30.09.2015
 • HCL nr. 146/29.10.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei d-nei Ilie Rodica domiciliata in Azuga, str. Postavariei nr. 1, pentru acoperire cheltuieli investigatii medicale si tratament
 • HCL nr. 144/30.10.2015 privind aprobarea vanzarii locuintei, spatiu locativ situat in str. Brandusei nr. 1 titularei contractului de inchiriere 730/2014 - d-na Ciresanu Dorina
 • HCL 143/30.10.2015
 • HCL 141/30.10.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga pentru anul 2016
 • HCL 138/30.10.2015 privind suplimentarea numarului de burse acordate elevilor Liceului Teoretic Azuga cu un numar de 2 burse, 1 bursa merit si 1 bursa sociala
 • HCL 137/30.10.2015 privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile a unor obiective din lista de active fixe necorporale care nu se realizeaza in anul 2015
 • HCL 136/30.10.2015 Privind declararea ca vacant a locului de consilier local detinut in cadrul Consiliului Local al orasului Azuga de domnul Cobzariu Marian Valentin
 • Anunt organizare concurs asistent medical
 • HCL nr. 145/29.10.2015 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 11396/2015 intocmit de S.C. Arhona Experts Serv S.R.L. pentru terenul in su[prafata de 353 mp, str. Garbovei fn, teren ocupat de apartamente
 • Concurs recrutare consilier Compartiment Financiar - Contabil
 • Concurs Sef Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta
 • Rezultate examen promovare grad profesional superior celui detinut in cadrul Compartimentului Informatica
 • Proces-verbal testare profesionala
 • Anunt promovare grad profesional superior personalul Compartimentimentului Informatica
 • HCL 134/30.09.2015 privind analuzarea situatiei S.C. Servicii Urbane Statiunea Azuga S.R.L.
 • HCL nr. 133/30.09.2015 privind introducerea investitiei " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in orasul Azuga - Program SAMTID - PHARE-2003 Faza 2" in inventarul domeniului public al orasului Azuga
 • HCL nr. 132/30.09.2015 privind organizare licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 290 mp situat in Azuga, str. Victoriei nr.
 • HCL nr. 131/30.09.2015 privind aprobarea Rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
 • HCL nr. 130/30.09.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei d-nei Grosu Lacramioara domiciliata in Azuga, str. Parcului nr. 16, pentru acoperire investigatii medicale si tratament
 • HCL nr. 129/30.09.2015 privind organizare licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 99 mp, situat in Azuga, str. Independentei nr. 35
 • HCL nr. 128/30.09.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Azuga si ale serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Azuga
 • HCL nr. 127/30.09.2015 privind organizare licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 3 mp situat in Azuga, str. 24 Ianuarie nr. 31, lot 1
 • HCL nr. 126/30.09.2015 privind organizare licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 21 mp, situat in Azuga, str. Valea Azugii nr. 2 lot 51, T16, P316
 • HCL nr. 125/30.09.2015 privind organizare licitatie publica pentru inchirierea terenului in suprafata de 300 mp, situat limitrof imobilului din str. Ritivoiu nr. 2, bl. 34 si 35, T15, p292 cu destinatia cultura-gradina, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor
 • Comunicate de presa
  Informare lansare sesiune depunere proiecte
  detalii